Home Page / Find Your Therapist / Tarja Laiho

Tarja Laiho

Psychotherapist, Social studies, Integrative
Helsinki, Veräjänmäki
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Haluan olla mukanasi auttamassa, tukemassa ja löytämässä ratkaisuja niihin ahdistaviin ja ongelmallisiin tilanteisiin, joihin haluat muutosta nykyhetkessä, tai meneisyyden kokemusten läpikäynnissä. Tarjoan vapaita aikoja myös iltaisin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Couple therapy
About me as a therapist

Viitekehykseni on narratiivinen, psykodynaaminen ja kongnitiivinen. Tavoitteenani on olla dialogissa kanssasi.
Haluan sinun kokevan myötätuntoa ja turvallisuutta terapiatapaamisissa, jotta voit kokea myös erillaisia tunteita tapaamisemme aikana.

Parityöskentelyssä koen tärkeäksi, että molempien tunteet ja kokemukset tulevat kuulluksi ja nähdyksi, jonka kautta löytäisitte muutoksen elämäänne.

Kriisi- ja traumatilanteissa olo saattaa tuntua kestämättömältä ja ahdistavalta. Näissä tilanteissa on tärkeää saada apu ja tuki nopeasti ja riittävän intensiivisesti.

Voin tarjota vapaita aikoja joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

About my therapy sessions

Työskentelyni on kuuntelevaa ja tunteita kokevaa dialogissa kanssasi. Lisäksi voin käyttää tarvittaessa toiminnallisia harjoitteita ja antaa kotitehtäviä. Käytän tarvittaessa työskentelyn apuna sukupuun tekemistä jossa painottuu suvusta ja perheestäsi nousevat toistuvat haittaavat tekijät. Pidän tärkeänä myös mahdollistaa tapaamisen aikana kaikenlaisten tunteiden ilmaisun ja ahdistuksen ja jännityksen kohtaamisen. Haluan sinun kokevan myötätuntoa ja turvallisuutta tapaamisissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen käynyt Suomen mielenteveysseuran trauma- ja kriisiterapia koulutuksen. Tämän lisäksi olen perehtynyt nuorten ja aikuisten trauma- ja krisiihäiriöihin, useissa ajankohtaisissa seminaareissa ja luennoilla. Olen Kelan hyväksymä Perheterapeutti ja paripsykoterapeutti.
Työssäni sosiaalialalla olen työskennellyt perheiden kanssa, jossa oireilevana perheen jäsenenä on usein nuori. Pariterapiaan olen perehtynyt osallistumalla pariterapiakoulutuksiin. Olen opiskellut psykodraamaa kolme vuotta ja pätevöitynyt siinä toiminnalliseski ryhmätyönohjaajaksi Suomen psykodraamayhdistyksen koulutuksessa.

Client group

Otan vastaan yksilöterapia-, pariterapia- ja kriisi-traumaterapia- asiakkaita. Työskentelen myös mielelläni nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Kela pätevyys minulla on Perheterapiaan ja vanhempien ohjauskäynteihin sekä Pariterapiaan.

First session price

50.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Pari ja Perheterapiakäynti 90 min 120 euroa. Kela pätevyys.