Home Page / Find Your Therapist / Tarja Kellosalo

Tarja Kellosalo

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive
Hämeenlinna, Keskusta
Finnish Swedish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
I offer psychotherapy in Hämeenlinna to individuals, couples and families. I have specialised in emotion focused couple therapy. Work supervising, schooling and lectures can be ordered as well.

Jag bjuder på psykoterapi i Hämeenlinna för individer, par och familjer. Jag har spesialiserat mig i emotioncentrisk parterapi (www.iseft.org).
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Schema therapy Dialectical behavior therapy (DBT) Crisis and traumas Supporting attachment

About me as a therapist

Olen aktiivisesti kuunteleva ja keskusteleva terapeutti. Pidän tärkeänä yhdessä pohtimista ja asiakkaideni omien valintojen kunnioittamista. Käytän terapiassa kognitiivisen terapian, tunnekeskeisen pariterapian ja perheterapian menetelmiä ja tarpeen mukaan erilaisia luovia menetelmiä. Piirrosten, kuvien tai kehollisten menetelmien käyttö riippuu kuitenkin aina asiakkaasta ja havainnoistani terapeuttina. Haluan tarjota asiakkailleni rentouttavan, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin ja ympäristön.

About my therapy sessions

Istunnoillani edetään yhdessä sovittujen ja päivitettyjen tavoitteiden ja omien havaintojeni pohjalta. Käytän erilaisia työskentelytapoja terapiassa: esim. kognitiivisia menetelmiä, kotitehtäviä tai työskentelyä sukupuun, elämänjanan, verkostokartan, kommunikaatio-, parisuhdehistoria- ja muiden piirrosten, terapiakorttien tai kehollisten harjoitusten(esim. hengitys- ja vakauttamisharjoitusten) avulla. Terapiaistunto voi sisältää myös harjoituksia tai olla pelkästään keskustelua. Tuen asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja ratkaisunsa ongelmiin. Kiintymyssuhdenäkökulma ja suhteet läheisiin ovat usein keskusteluissa esillä.

Paripsykoterapiassa käytän pääasiassa tunnekeskeisen pariterapian menetelmää (kts. www.tunnekeskeinenpariterapia.fi)ja yksilöpsykoterapiassa kognitiivisen terapian menetelmiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Pain related difficulties Child welfare Obsessive-compulsive disorders Pregnancy & birth Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivinen psykoterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti, vakauttava perheterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti, työnohjaaja, lähisuhdeväkivallan avainkouluttaja- koulutus, lasten haastattelu rikosprosessissa -koulutus.

Erityisosaaminen: aikuiset, nuoret, vanhemmuus, parisuhde, lähisuhdeväkivalta.

Olen työskennellyt koulu- ja opiskeluterveydenhoitajana 15 vuotta; neuvolaterveydenhoitajana ja työterveyshoitajana yhteensä 10 vuotta; psykiatrisena sairaanhoitajana 10 vuotta asiakkainani mm. ahdistuneet tai masentuneet nuoret ja aikuiset, rikoksia tehneet nuoret sekä lähisuhdeväkivaltaa käyttäneet ja kokeneet sekä psykoterapeuttina 10 vuotta asiakkainani masentuneet ja ahdistuneet nuoret ja aikuiset, erilaisista parisuhteen ongelmista kärsivät parit ja yksilöt sekä psyykkisesti oireilevat perheet.

Client group

Terapiassa yksilöt, parit, ja perheet. Työnohjauksessa työntekijät, esimiehet, tiimit ja työyhteisöt.
Kiinnostuksenani ovat erityisesti yksilön kehityshistoria ja sen yhteys ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan, vanhemmuus sekä tunnekeskeinen terapia.

Additional information

Kotoisa vastaanottotila Hämeenlinnan keskustassa. Etäterapia ja perheterapiassa kotikäynnit mahdollisia.

First session price

85.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 45 min/ 85 e

Yksilöpsykoterapia. 95 e/ 45 min

Paripsykoterapia 100 e/60 min, 150 e/90 min
Perhepsykoterapia 150 e/90 min