Home Page / Find Your Therapist / Tarja Kellosalo

Tarja Kellosalo

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Hämeenlinna, Keskusta
Finnish Swedish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
I offer psychotherapy in Hämeenlinna to families, couples and individuals. Currently I am specializing in emotion focused couple therapy.
Work supervising, schooling and lecturing can be ordered as well.

Jag bjuder på psykoterapi i Hämeenlinna för par, familjer och individer. Jag har spesialiserat mig i emotioncentrisk parterapi (www.iseft.org).
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Body-oriented psychotherapy Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen aktiivisesti kuunteleva ja keskusteleva terapeutti. Pidän tärkeänä yhdessä pohtimista ja asiakkaideni omien valintojen kunnioittamista. Käytän terapiassa tarpeen mukaan erilaisia luovia menetelmiä asioiden käsittelyssä. Piirrosten, kuvien tai kehollisten menetelmien käyttö riippuu kuitenkin aina asiakkaasta ja havainnoistani terapeuttina. Haluan tarjota asiakkailleni rentouttavan, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin ja ympäristön.

About my therapy sessions

Istunnoillani edetään mahdollisimman paljon asiakkaiden omien toivomusten mukaan. Ehdotan erilaisia työskentelytapoja terapiassa: esim. keskustelua sukupuun, elämänjanan, verkostokartan, tavoitteiden, kommunikaatio-, parisuhdehistoria- ja muiden piirrosten, terapiakorttien tai kehollisten harjoitusten(esim. hengitys- ja vakauttamisharjoitusten) avulla. Terapia voi olla myös pelkästään keskustelua. Tuen asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja ratkaisunsa ongelmiin. Kiintymyssuhdenäkökulma ja suhteet läheisiin ovat usein keskusteluissa esillä.

Paripsykoterapiassa käytän tunnekeskeisen pariterapian menetelmää (kts. www.tunnekeskeinenpariterapia.fi)

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Child welfare Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, kriisi- ja traumaterapeutti (vakauttava hoito), työnohjaaja (STOry), tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus (2018-2019), lähisuhdeväkivallan avainkouluttaja- koulutus, lasten haastattelu rikosprosessissa -koulutus.
Erityisosaaminen: nuoret, vanhemmuus, parisuhde, lähisuhdeväkivalta, rikosten tekijät ja uhrit.
Olen työskennellyt koulu- ja opiskeluterveydenhoitajana 15 vuotta; neuvolaterveydenhoitajana ja työterveyshoitajana yhteensä 10 vuotta; psykiatrisena sairaanhoitajana 10 vuotta asiakkainani mm. ahdistuneet tai masentuneet nuoret ja aikuiset, rikoksia tehneet nuoret sekä lähisuhdeväkivaltaa käyttäneet ja kokeneet; psykoterapeuttina 2 vuotta asiakkainani masentuneet ja ahdistuneet nuoret; perhe- ja paripsykoterapeuttina 7 vuotta asiakkainani erilaisista parisuhteen ongelmista kärsivät aikuiset sekä psyykkisesti oireilevien lasten perheet.

Client group

Yksilöt, parit, perheet, ryhmät, työntekijät, esimiehet, työyhteisöt
Kiinnostuksenani ovat erityisesti parisuhteet, tunnekeskeinen pariterapia ja perheiden vuorovaikutussuhteet.

Additional information

Kotoisa vastaanottotila Hämeenlinnan keskustassa. Kotikäynnit mahdollisia.

First session price

70.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 45-60 min/ 70 e

80 e / tunti, 125 e / 1,5 tuntia