Home Page / Find Your Therapist / Tarja Kellosalo

Tarja Kellosalo

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Hämeenlinna, Keskusta
English Swedish Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
I offer psychotherapy in Hämeenlinna to families, couples and individuals. I have specialised in emotion focused couple therapy and I`m currently studying to be a cognitive psychotherapist (2020-2023). Work supervising, schooling and lecturing can be ordered as well.

Jag bjuder på psykoterapi i Hämeenlinna för par, familjer och individer. Jag har spesialiserat mig i emotioncentrisk parterapi (www.iseft.org). Ny studerar jag cognitive psykoterapi (2020-2023).
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen aktiivisesti kuunteleva ja keskusteleva terapeutti. Pidän tärkeänä yhdessä pohtimista ja asiakkaideni omien valintojen kunnioittamista. Käytän terapiassa tarpeen mukaan erilaisia luovia menetelmiä asioiden käsittelyssä. Piirrosten, kuvien tai kehollisten menetelmien käyttö riippuu kuitenkin aina asiakkaasta ja havainnoistani terapeuttina. Haluan tarjota asiakkailleni rentouttavan, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin ja ympäristön.

About my therapy sessions

Istunnoillani edetään mahdollisimman paljon asiakkaiden omien toivomusten mukaan. Ehdotan erilaisia työskentelytapoja terapiassa: esim. keskustelua sukupuun, elämänjanan, verkostokartan, tavoitteiden, kommunikaatio-, parisuhdehistoria- ja muiden piirrosten, terapiakorttien tai kehollisten harjoitusten(esim. hengitys- ja vakauttamisharjoitusten) avulla. Terapia voi olla myös pelkästään keskustelua. Tuen asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja ratkaisunsa ongelmiin. Kiintymyssuhdenäkökulma ja suhteet läheisiin ovat usein keskusteluissa esillä.

Paripsykoterapiassa käytän pääasiassa tunnekeskeisen pariterapian menetelmää (kts. www.tunnekeskeinenpariterapia.fi)ja yksilöpsykoterapiassa kognitiivisen terapian menetelmiä.

Issues often worked with
Subtance abuse/addiction Difficulty sleeping Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Obsessive-compulsive disorder Eating disorders Treatment of physical illness Hurting yourself Phobia/fear Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Child welfare Seriously traumatized patients and dissociative disorders Obsessive-compulsive disorders Pain related difficulties Eating disorders
My professional background and knowledge

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, kriisi- ja traumaterapeutti (vakauttava hoito), tunnekeskeinen pariterapeutti, lähisuhdeväkivallan avainkouluttaja- koulutus, lasten haastattelu rikosprosessissa -koulutus. Opiskelen kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi v. 2020-2023.
Erityisosaaminen: aikuiset, nuoret, vanhemmuus, parisuhde, lähisuhdeväkivalta.

Olen työskennellyt koulu- ja opiskeluterveydenhoitajana 15 vuotta; neuvolaterveydenhoitajana ja työterveyshoitajana yhteensä 10 vuotta; psykiatrisena sairaanhoitajana 10 vuotta asiakkainani mm. ahdistuneet tai masentuneet nuoret ja aikuiset, rikoksia tehneet nuoret sekä lähisuhdeväkivaltaa käyttäneet ja kokeneet sekä psykoterapeuttina 10 vuotta asiakkainani masentuneet ja ahdistuneet nuoret ja aikuiset, erilaisista parisuhteen ongelmista kärsivät parit ja yksilöt sekä psyykkisesti oireilevat perheet.

Client group

Terapiassa yksilöt, parit, ja perheet. Työnohjauksessa työntekijät, esimiehet, tiimit ja työyhteisöt.
Kiinnostuksenani ovat erityisesti yksilön kehityshistoria ja sen yhteys ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan, vanhemmuus sekä tunnekeskeinen terapia.

Additional information

Kotoisa vastaanottotila Hämeenlinnan keskustassa. Etäterapia ja perheterapiassa kotikäynnit mahdollisia.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 45 min/ 85 e

Yksilöpsykoterapia. 85 e/ 45 min

Paripsykoterapia 100 e/60 min, 150 e/90 min
Perhepsykoterapia 150 e/90 min