Home Page / Find Your Therapist / Tanja Westman

Tanja Westman

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Oulu,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Minulla on pitkä työkokemus koulu- ja opiskelijamaailmasta sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Asiakastyötä teen mielelläni ihan kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Työskentelyssä kanssasi tärkeää ovat sinun tavoitteesi, uudet oivalluksesi, voimaantumisesi ja toivon näkökulma.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Asiakastyössä minulle tärkeitä asioita ovat luottamuksellisuus, lämmin ilmapiiri, toivon näkökulma ja asiakkaan voimaantuminen. Tapani työskennellä asiakkaan kanssa on asiakasta arvostava, myötäelävä ja kannustava sekä asiakkaan rinnalla kulkeva. Terapeuttina olen aktiivisen otteen omaava ja yhdessä asiakkaan kanssa tutkimme hänen elämäntarinaansa ja -tilannetta siitä oppien ja oivaltaen, ratkaisuja löytäen ja eteenpäin mennen.

About my therapy sessions

Terapiassa työskennellään pääasiallisesti keskustellen, mutta myös myös muita menetelmiä hyödyntäen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Terapiassa asiakas asettaa omat tavoitteensa ja tulevaisuuden näkymänsä, jota kohden lähdetään etenemään askel kerrallaan. Työskentelyn aikana pyritään keskustelujen kautta oppimaan menneestä, löytämään uusia näkökulmia sekä tekemään uusia oivalluksia itsestä ja omasta elämäntarinasta. Työskentelyn kautta pyritään lisäämään asiakkaan itsetuntemusta, etsimään ja vahvistamaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja sekä lisäämään kokemusta omasta kyvykkyydestä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus koulu- ja opiskelijamaailmasta, niihin liittyvistä haasteista sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Edellä mainittuun liittyen minulla on osaamista koskien koulu- ja opiskelumaailman kysymyksiä, kasvatuksellisia haasteita sekä ylipäätään lasten, nuorten ja nuorten aikuisten elämään ja kasvuun liittyvistä asioista. Em. työkokemukseni ja psykoterapiatyöni myötä olen myös perehtynyt jaksamiseen, stressiin, uupumukseen ja mieliala-asioihin, jännittämiseen, ahdistuneisuuteen, itsetuntemukseen, vahvuuksiin, itsetuntoon, elämäntilannemuutoksiin ja elämänkriiseihin.

Client group

Asiakastyötä teen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details