Home Page / Find Your Therapist / Tanja Riihimäki

Tanja Riihimäki

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Solution-oriented
Espoo, Träskända, Laaksolahti, Järvenperä
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ( YET), opintoja psykodynaamisesta ja kognitiivisesta lyhytterapiasta, nuorisopsykoterapiasta, stressinhallintamenetelmistä, psykosomatiikasta. Työskentelen asiakaslähtöisesti ja aktiivisesti. Työnohjaaja, johtamisen erit.ammattitutkinto, valmentava johtajuus.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapeuttina työskentelen aktiivisesti yhdistellen osaamistani asiakkaan tilanteen mukaan. Olen rauhallinen, pohtiva, käytännönläheinen ja empaattinen. Sallivuus ja arvostava ote ovat minulle tärkeitä elementtejä ja haastan sinua yhteistyöhön oman hyvinvointisi eteen. Teen sekä lyhyttä että pidempikestoista psykoterapiaa.
Minulla on pitkä kokemus erikoissairaanhoidosta, jossa olen työskennellyt nuorten, aikuisten ja parien kanssa. Teen myös työnohjausta ja valmennusta sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.

About my therapy sessions

Terapiassa keskustelu liikkuu vapaasti asiakkaan tilanteen, tarpeen ja tavoitteen mukaan. Tavoitteet ja työskentelytavat sovitaan yhdessä, suhteuttaen ne käytettävissä olevaan aikaan. Terapeuttisessa työssä keskityn yksilöön, mutta tilanteeseen sopivat paritapaamiset ovat myös mahdollisia.
Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä tavoitteista ja toivotusta tulevaisuudesta puhutaan, mutta se ei estä tutkimasta myös menneisyyttä. Terapiassa itsensä ymmärtäminen ja hyväksyminen lisääntyy ja asiakas voi löytää uusia voimavaroja ja puolia itsestään. Kuulluksi tulemisen lisäksi myös konkreettiset tavoitteet ja keinot helpottavat usein asiakkaan tilannetta niin että hyvä kehitys ja voimavarat pääsevät käyttöön ja haluttua muutosta tapahtuu. Konkreettisuutta voi keskustelussa vahvistaa mm. pienimuotoisilla harjoituksilla tai halutessaan kotitehtävillä ja voimistaa vastaanotolla esimerkiksi fläppiä, musiikkia tai valokuvia käyttämällä. Vastaanotto voi toteutua myös etänä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Child welfare Multiculturalism / immigrants Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ylempi erityistaso YET), koulutettu työnohjaaja (Story ry) ja mentori. Pohjakoulutukseltani olen psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Olen työskennellyt pitkään HUS/ Hyks psykiatrialla, erityisesti nuorisopsykiatrialla. Olen opiskellut psykodynaamista lyhytterapiaa , kognitiivistä käyttäytymisterapiaa(Hyks), nuorisopsykoterapiaa (Helsingin kaupungin nuorisopsykiatria), stressinhallintamenetelmiä (Maestro) ja tunnesäätelyn taitoja (DKT). Johtajuus on teema, josta minulla on useita lisäkoulutuksia. Psykoterapiatyössä minua kiinnostavat asiakkaan kokemus ja elämä, ihmissuhteet, muutos ja mahdollisuudet.

Client group

Työskentelen tällä hetkellä vain aikuisten kanssa.

Additional information

Vastaanottotilat sijaitsevat Espoossa. Myös etäterapia on mahdollista.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details