Home Page / Find Your Therapist / Taija Laukola

Taija Laukola

In education Nurse, Cognitive
Rauma, etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeuttiopiskelija. Tarjoan sinulle mahdollisuuden käsitellä elämän haasteita yhdessä kanssani, turvallisessa ja myötätuntoisessa terapiasuhteessa. Toivotan sinut tervetulleeksi lyhyeen tai pidempi kestoiseen terapiaan tai vain muutamalle käynnille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen ja avoin. Omalla elämänkokemuksellani osaan suhtautua asioihin realistisesti ja rauhallisesti. Työskentelen asiakkaan tahtisesti ja arvostan hänen asiantuntijuuttaan omassa tilanteessaan ja kokemuksessaan. Tavoitteenani on luoda turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa voimme yhdessä tarkastella asiakkaan vaikeita ja haasteellisia kokemuksia, jotka estävät häntä elämästä mahdollisimman hyvää elämää ja pääsemästä tavoitteisiinsa. Terapeuttina toivon läsnäolo ja usko muutoksen mahdollisuuteen ovat minulle tärkeitä.

About my therapy sessions

Terapia aloitetaan tutustumisella ja käymällä läpi asiakkaan odotukset terapian suhteen. Tavoitteet ja työskentelytavat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Kognitiivisessa terapiassa tutkimme ajatuksia ja tunteita sekä niihin liittyviä erilaisia merkityksiä, olettamuksia ja uskomuksia, jotka ohjaavat tapaamme toimia arjessa. Työskentelyn tavoitteena on saada uudenlaisia näkökulmia omaan toimintaan ja löytää hyvinvointia paremmin tukevia ajatus- ja toimintamalleja. Tarvittaessa kartoitamme asiakkaan elämänhistoriaa, pyrkien luomaan myötätuntoista ymmärrystä haasteiden syntymiselle ja kehittymiselle. Terapiassa voidaan hyödyntää kotitehtäviä, jotka vahvistavat terapiassa opitun siirtymistä osaksi asiakkaan arkea. Muita tarvittessa käytettäviä terapeuttisia menetelmiä ovat muun muassa erilaiset keholliset menetelmät, mielikuvatyöskentely ja mindfulness.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
First session price

50.00

Regular session price

55.00

Pricing details