Home Page / Find Your Therapist / Sylva Hallama
Psychotherapist, Nurse, Psychodynamic
Varkaus, Kommila
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Groups Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen psykiatrian erikoisairaanhoitaja ja toimin yksilö/ryhmäpsykoterapeuttina psykodynaamisella viitekehyksellä. yksilö- sekä ryhmäpsykoterapiat ovat pitkiä ja lyhytterapiat 12-15 tapaamista. Terapiassa tutustumme elämäkarttaasi pohtimalla itsetuntoasi ja elämänhallintaasi liittyviä asioita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis

About me as a therapist

Psykiatrian sairaanhoitajana minulla on vahva tuntemus erilaisista vuorovaikutuksista, tiedostamattomista ilmiöistä sekä arjen ongelmatilanteista ja niiden kehittymisestä sekä niihin ratkaisujen löytämisestä. Terapeuttina olen esille nousseita asioita puolueettomasti tutkiva, asiakasta kunniottava ja sallivan positiivinen. Tarpeen tullen jämptiys ja suorapuheisuus sekä jopa huumori tulevat esille. Terapiassa on läsnä rauhallinen, positiivinen ja eteenpäin vievä tunnelma, vaikka tutkittavana olisi kipeitä ja koskettavia asioita.

About my therapy sessions

Dynaamisen viitekehyksen mukaisesti terapia etenee keskustelemalla esiin nousseista ilmiöistä ja tunteista sallivassa vuorovaikutuksessa. Terapiaan ei kuulu välitehtävät, vaan prosessi jatkuu ja kehittyy vapaasti omassa mielessä. Tapaamisten aikana myöskin hiljaisuudella on oma positiivinen merkityksensä asioiden jäsentelyssä ja eteenpäin vievissä oivalluksissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Feeling bad Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Sexual abuse Self-destructive thoughts Eating disorders
My professional background and knowledge

Ihmissuhdetyöhön ja vuorovaikutukseen pohjaava työotteeni alkoi kaupallisen koulutuksen myötä, johtaen yrittäjyyteen. pitkähkön yrittäjyyden jälkeen kiinnostus ihmismieleen voimistui ja päätyi psykiatrin sairaanhoitajan tutkintoon sekä ryhmä- kuin yksilöpsykoterapeutin sekä työnohjaajan pätevyyksiin. työkokemusta olen kartuttanut yrittäjyyden lisäksi psykiatrian sairaanhoitajana sairaalan vuodeosastolla, päihdehoidossa sekä psykiatrin poliklinikalla. omat elämänkokemukseni niin ylä- kuin alamäkineen tarjoavat myöskin inhimillistä pohjaa terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

First session price

55.00

Regular session price

85.00

Pricing details

yksilöpsykoterapia 45min 85e
ryhmäpsykoterapia 90min 60e