Home Page / Find Your Therapist / Suvi Lindblom

Suvi Lindblom

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Tampere, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Cognitive psychitherapy for children and adloescents and parents.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth)

Additional Training

Mindfulness Supporting attachment Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Pyrin työssäni auttamaan parhaalla mahdollisella tavallani lasta/nuorta löytämään voimavaransa ja mahdollisuutensa. Minulle yhteistyö Myös vanhempien kanssa on erittäin tärkeää. Pyrin tarjoamaan asiakkailleni turvallinen terapiasuhteen jonka suojissa on mahdollista tarkastella elämäänsä, historiaansa, ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan sekä löytää uutta suuntaa elämään.

About my therapy sessions

Lapsen psykoterapia tähtää lapsen sisäisen maailman ymmärtämiseen, lapsen itsetuntemuksen lisäämiseen, parempaan mielenterveyteen ja lopulta ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen tai oireilun muuttumiseen. Lasten psykoterapiassa käytetään osittain samoja menetelmiä kuin aikuisten kognitiivisessa psykoterapiassa sovellettuna lapsen ikä- ja kehitystasolle. Lisäksi leikillinen vuorovaikutus, piirtäminen ja erilaiset terapeuttiset tehtävät ovat olennainen osa lasten psykoterapiaa. Terapeuttinen muutos voidaan prosessin edetessä havaita psyykkisen joustavuuden lisääntymisenä. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on lapsen parempi sopeutuminen ja toiminta omassa elinympäristössään: kotona, koulussa ja harrastusten parissa. Tämä voi näkyä parempana itsetuntona, uudenlaisena kokemuksena itsestä sekä vuorovaikutuksessa muihin, tavassa olla ja toimia, tavassa selittää, antaa merkityksiä ja ymmärtää asioita. Lasten psykoterapiaan sisältyy lapsen vanhemman tai sijaisvanhemman tukikäynnit.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement Child welfare Neuropsychiatric patients Obsessive-compulsive disorders Pregnancy & birth Eating disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yksityisenä psykoterapeuttina vuodesta 2012 alkaen ja psykologina noin 15 vuoden ajan. Minulla on pitkä kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä perheneuvolassa että lastenpsykiatrialla. Yksityisvastaanotollani olen hoitanut lapsia ja nuoria sekä pitkissä terapiasuhteissa (3v+) että lyhyemmillä fokusoiduilla hoitojaksoilla. Olen myös lasten & perheiden Mindfulness ohjaaja. Ohjaan MyMind ryhmiä: kyseessä on tieteelliseen näyttöön perustuva lyhytterapeuttinen ryhmä. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on lapsen tunnesäätelyn kehittyminen ja sen tukeminen. Myös tähän liittyen olen vetänyt ja kehittänyt ryhmiä.

Client group

Esimerkiksi lapsen pelot, ahdistuneisuus, mielialaongelmat, haastava käytös, ADHD, koulukiusaaminen, lapsen kaveriongelmat tai perhettä kohdannut kriisi. Lyhytterapeuttinen interventio voi sisältää esimerkiksi 4-10 käyntiä

Vanhempain ohjaukseen voi hakeutua jos jokin lapsen kasvuun ja kehitykseen tai vanhemmuuteen liittyvä asia mietityttää ja vanhempi haluaa pohtia sitä ammattilaisen kanssa.

Olen lasten ja vanhempien Mindfulness –ohjaaja. Käyttämäni menetelmät ovat tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvia MBSR ja MBCT-harjoitteita. Lasten ja vanhempien kanssa käytän erityisesti ADHD-lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattua Mindfulness-materiaalia (MyMind ). Mindfulness-harjoittelusta hyötyvät kaikki!

First session price

90.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Lasten ja nuorten pitkän (1-3v) psykoterapian maksavana tahoja on useimmiten Kela (vaativa lääkinnällinen kuntoutus tai kuntoutuspyskoterapia) . Jotkin vakuutusyhtiöt kustantavat psykoterapiaa (0-1v).

Ohjanta- ja neuvontakäynnit sekä lyhytterapiat
45min 95e
60 min 120e
90min 150e