Home Page / Find Your Therapist / Susanna Tuomisto

Susanna Tuomisto

Psychotherapist, Other, Solution-oriented
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, erityisopettaja ja taideterapeuttI. Vuodet ovat tuoneet kokemusta ja varmuutta. Terapeuttinen työskentelytapani on levollinen, kuunteleva ja asiakkaalle tilaa antava.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olet hyvän elämän arvoinen. Tavoitteenani on luoda sinulle ympäristö, jossa tulet nähdyksi ja kuulluksi. Olen kuunteleva ja kiinnostunut sinusta. Haluan luoda turvallisen ja luotettavan ilmapiirin ja auttaa sinua löytämään vahvuutesi, voimavarasi ja luovuutesi. Tarjoan myös mahdollisuuden lähestyä omia kokemuksia kehollisesta näkökulmasta. Kokemukset siitä, kuinka liike voi auttaa tunnistamaan omia voimavaroja, voi mahdollistaa sanattoman kokemuksen sanoittamista.

About my therapy sessions

Tutkimme yhdessä erilaisia luovia näkökulmia asioiden ratkaisemiseksi. Ratkaisun avaimet ovat sinulla. Yhdessä etsien houkuttelemme ne esille. Muutokseen liittyy usein myös epämukavuutta. Se on normaalia. Tehtävänäni on auttaa ja tukea sinua tämän prosessin läpikäymisessä. Terapiasuhteen kesto on yksilöllinen ja määrittyy asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Istunnolla on mahdollista tutkia itseään myös kehollisin menetelmin. Näkökulmana on, että liike, kehon asennot, eleet ja kehollinen toiminta ovat ihmisen ensimmäisiä ilmaisutapoja ja ne säilyvät ja muotoutuvat koko elämän ajan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
First session price

90.00

Regular session price

95.00

Pricing details