Home Page / Find Your Therapist / Susanna Hotakainen

Susanna Hotakainen

Psychotherapist, Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Seinäjoki, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments
Jos mieltäsi painaa jokin asia etkä tunnu pääsevän siitä yli, se on jo hyvä syy hakea apua. Lähestymistapani on asiakkaan käyttäytymistä tutkiva ja tavoitteena auttaa asiakasta ymmärtämään omia reaktioitaan arjen tilanteissa ja haasteissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Olen asiakasta kunnioittava ja ajattelen, että asiakas on itse oman elämänsä asiantuntija, jolloin terapia perustuu niille asioille, joita asiakas itse pitää tärkeänä. Toisaalta terapeuttina olen aktiivinen ja tavoitteena on saada asiakas aktiiviseen rooliin hoitosuhteessa. Olen myötätuntoinen sekä uteliaasti tutkivalla asenteella asiakkaan ongelmiin suhtautuva. Uskon, että kaikki ihmiset tekevät aina parhaansa ja sen avulla pyrin auttamaan asiakasta suhtautumaan itseään kohtaan myötätuntoisesti.

Ajattelen, että kaikki asiakkaan käyttäytymistavat ovat hänen selviytymiskeinojaan, jotka hän on kehittänyt itselleen selvitäkseen arjestaan sen hetkisillä voimavaroillaan.Tutkimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen käyttäytymistään, jota on ajattelu, tunteet, toiminta sekä kehon reaktiot ja sitä miten ne vaikuttavat toisiinsa sen jälkeen yhteisymmärryksessä pyritään muuttamaan käyttäytymistä toimivampaan suuntaan.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapeuttina toimin ikään kuin valmentajana, jolloin yhdessä asiakkaan kanssa asetetaan hoidolle tavoitteet, tehdään suunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi ja tehtäväni on tukee asiakasta tämän suunnitelman toteuttamisessa. Pääasiallisesti keskitymme tämän hetken ongelmien lievittämiseen. Tarvittaessa peilataan lyhyesti elämänhistorian tapahtumia tähän hetkeen ja pyritään ymmärtämään aikaisempien elämän tapahtumien vaikutusta ajankohtaisiin ongelmiin. Toisinaan aiemmat elämän tapahtumat voivat olla esteenä toipumiselle ja niiden työstäminen on silloin paikallaan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
My professional background and knowledge

Käymäni DKT koulutuksen myötä kiinnostuksen kohteena on tunteensäätely vaikeuksista kärsivät. Käyttäytymisen aktivointi menetelmästä olen tekemässä opinnäytetyötäni terapiakoulutuksessani ja olen perehtynyt masennuksesta kärsivien asiakkaiden hoitoon tällä menetelmällä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.