Home Page / Find Your Therapist / Susanna Forsén

Susanna Forsén

Psychotherapist, Medical doctor, Integrative
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Kamppi
Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen lastenpsykiatri ja syksyllä 2022 valmistunut integratiivinen yksilöpsykoterapeutti. Koulutukseltani olen myös perheterapeutti. Jag är barnpsykiater och har blivit klar med min utbildning till integrativ psykoterapeut under hösten 2022. Sedan tidigare är jag även familjeterapeut.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina läsnäoleva ja aktiivisesti kuunteleva. Vastaanotolla yritämme yhdessä ymmärtää elämäsi kuormitustekijöitä ja etsiä uusia näkökulmia hankaliin tilanteisiin ja ajatuksiin.

Som terapeut är jag närvarande och aktivt lyssnande. Genom ömsesidig dialog försöker vi tillsammans komma fram till vad som gör livet jobbigt för dig och hitta ett sätt att möta svårigheterna.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Integratiiviseen terapiasuuntaukseen kuuluu monia eri työskentelytapoja, joista valitaan juuri tähän hetkeen sopivat ja sinua auttavat menetelmät. Psykoterapia ei tarjoa valmiita ratkaisuja, mutta yhdessä on helpompi uskaltautua pohtimaan itselle vaikeita asioita.

Att vara integrativ terapeut är att flexibelt använda sig av olika arbetssätt och jag försöker välja det arbetssätt som hjälper dig mest i stunden. Psykoterapi erbjuder inga färdiga lösningar, men tillsammans är det lättare att våga närma sig och fundera över saker som känns för svåra att ta itu med på egen hand.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen yksilöpsykoterapeutti (integratiivinen suuntaus) ja aiemmalta koulutukseltani perheterapeutti. Lastenpsykiatrina minulla on pitkä kokemus työskentelystä lasten, vanhempien ja ylipäänsä perheiden kanssa ja olen myös tehnyt terapiatyötä nuorten aikuisten kanssa.

Jag är psykoterapeut med integrativ inriktning och sedan tidigare familjeterapeut. Jag har gått flera fortbildningar i mentaliseringsbaserade terapimetoder och är väl förtrogen med anknytningsrelaterad problematik. Som barnpsykiater har jag lång erfarenhet av att jobba med barn, föräldrar och familjer, men har även jobbat terapeutiskt med unga vuxna.

Client group

Työskentelen yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa.
Jag tar emot klienter över 18 år.

First session price

115.00

Regular session price

115.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.