Home Page / Find Your Therapist / Sonja Pollari

Sonja Pollari

In education Psychologist, Psychoanalytic
Vantaa, Tikkurila
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen lämmin ja helposti lähestyttävä psykologi (PsM, TM) ja valmistun vuoden 2021 lopussa myös psykoterapeutiksi. Työskentelen mielelläni nuorten ja aikuisten parissa. Tällä hetkellä vapaana muutama paikka pitkäkestoiseen psykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Integrative
About me as a therapist

Olen lämmin ja helposti lähestyttävä psykologi. Pyrin luomaan turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen, jonka puitteissa on mahdollista tutkia vaikeitakin mielen sisältöjä. Työtapaani kuvastavat myötätuntoisuus ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Työskentelen tilanteen mukaan joko aktiivisemmin tuoden esiin uusia näkökumia tai antaen tilaa ja kuunnellen. Tärkeintä minulle on inhimillinen kohtaaminen.

Työskentelen mielelläni sekä nuorten (yli 16v) että aikuisten kanssa.

About my therapy sessions

Yksittäisessä konsultaatiossa tai lyhytterapeuttisessa työskentelyssä työotteeni on integratiivinen. Vastaanotolla pyrimme jäsentämään tilannetta uudella tavalla, lisäämään ymmärrystä vaikeuksien taustatekijöistä ja löytämään uusia selviytymiskeinoja.

Pitkäkestoista psykoterapiaa toteutan psykoanalyyttisessa viitekehyksessä. Psykoterapiavastaanotolla tutkimme yhdessä tunne-elämää ja vuorovaikutussuhteita sekä näissä tapahtuvaa toistuvuutta elämänhistorian aikana. Psykoanalyyttinen psykoterapia on intensiivinen ja pitkäkestoinen prosessi, joka toteutuu yleensä 2 kertaa viikossa. Työskentelyn tavoitteet mietitään yhdessä asiakkaan kanssa. Yleisenä tavoitteena voisi olla itseymmärryksen lisääntyminen, jonka myötä psyykkinen vointi helpottuu ja kokemus elämän mielekkyydestä vahvistuu.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani laillistettu psykologi, psykologian ja teologian maisteri. Valmistun loppuvuodesta 2021 psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi. Lisäksi olen kouluttautunut lyhytterapeuttiseen työskentelyyn kognitiivis-analyyttisessa ja interpersoonallisessa viitekehyksessä. Minulla on pitkä kokemus psykologina nuorten ja aikuisten kriisiauttamisesta sekä lievien ja keskivaikeiden mielenterveydenhäiriöiden arvioinnista, hoidosta ja ennaltaehkäisemisestä. Olen työskennellyt mm. opiskelijoiden ja työterveyden asiakkaiden psykologipalveluissa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Kelan tukea mahdollista hakea käynteihin alkuvuodesta 2022 alkaen. Tällä hetkellä vapaana aikoja pitkäkestoiseen psykoterapiaan ma aamupäivällä ja pe iltapäivällä.