Home Page / Find Your Therapist / Sonja Pollari

Sonja Pollari

In education Psychologist, Psychoanalytic
Vantaa, Tikkurila
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen helposti lähestyttävä psykologi. Minulla on koulutus lyhytterapeuttiseen työskentelyyn ja lisäksi valmistun lähiaikoina psykoterapeutiksi. Työskentelen aikuisten ja nuorten (yli 16v) kanssa. Vapaana päiväaikoja yksittäiseen konsultaatioon tai lyhytterapiaan. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle!
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Integrative
About me as a therapist

Työtapaani kuvastavat myötätuntoisuus ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Pyrin luomaan turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen, jonka puitteissa on mahdollista tutkia vaikeitakin mielen sisältöjä. Työskentelen tilanteen mukaan joko aktiivisemmin tuoden esiin uusia näkökumia tai antaen tilaa ja kuunnellen. Tärkeintä minulle on inhimillinen kohtaaminen.

About my therapy sessions

Yksittäisessä konsultaatiossa tai lyhytterapeuttisessa työskentelyssä työotteeni on integratiivinen eli hyödynnän erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä tilanteen mukaan. Vastaanotolla pyrimme jäsentämään tilannetta uudella tavalla, lisäämään ymmärrystä vaikeuksien taustatekijöistä ja löytämään uusia selviytymiskeinoja.

Pitkäkestoista psykoterapiaa tarjoan psykoanalyyttisessa viitekehyksessä. Vastaanotolla tutkimme yhdessä tunne-elämää ja vuorovaikutussuhteita sekä näissä tapahtuvaa toistuvuutta elämänhistorian aikana. Psykoanalyyttinen psykoterapia on intensiivinen prosessi, joka toteutuu 2-3 kertaa viikossa. Työskentelyn tavoitteet mietitään yhdessä asiakkaan kanssa. Yleisenä tavoitteena voisi olla itseymmärryksen lisääntyminen, jonka myötä psyykkinen vointi helpottuu ja kokemus elämän mielekkyydestä vahvistuu. Tällä hetkellä kaikki paikat pitkäkestoiseen psykoterapiaan ovat täynnä.

Issues often worked with
Self-destructive thoughts Anger management Eating disorders Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani laillistettu psykologi, psykologian ja teologian maisteri. Olen kouluttautunut lyhytterapeuttiseen työskentelyyn kognitiivis-analyyttisessa ja interpersoonallisessa viitekehyksessä. Valmistun vuoden vaihteessa myös psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi. Minulla on pitkä kokemus psykologina nuorten ja aikuisten kriisiauttamisesta sekä lievien ja keskivaikeiden mielenterveydenhäiriöiden arvioinnista, hoidosta ja ennaltaehkäisemisestä. Olen työskennellyt mm. opiskelijoiden ja työterveyden asiakkaiden psykologipalveluissa.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostukseni lyhytkestoisessa työskentelyssä ovat etenkin kriisiauttaminen ja työ- ja opiskelukyvyn tukeminen. Pitkäkestoisessa psykoterapiassa autan erilaisissa mielenterveyden häiriöissä, kuten masennus, ahdistuneisuushäiriöt, traumat ja psykosomaattiset oireet, vakavaan fyysiseen sairauteen sopeutumisessa sekä työuupumuksessa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

90€ / 45min
120€ / 60min