Home Page / Find Your Therapist / Sirpa Kumpuniemi

Sirpa Kumpuniemi

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Psychodynamic
Helsinki, Kallio
English
Customer Groups
Groups Families Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Voin ottaa uusia itsemaksavia (tai vakuutus) yksilöasiakkaita psykoterapeuttiseen kontaktiin. Kela-kuntoutuspsykoterapiaa minulla on ryhmäpsykoterapian muodossa. Ryhmien paikkatilanteesta saat tarkemmat tiedot kotisivuiltani www.psykostep.com/ uutiset.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Group psychotherapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Mindfulness

About me as a therapist

Terapeuttina tavoitteenani on luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voisit kokea tulevasi kuulluksi ja nähdyksi. Olen inhimilliseen kohtaamiseen vahvasti uskova psykoterapeutti. Psykoterapian tavoite on auttaa asiakasta elämään hyvää elämää.
Minua pidetään myötätuntoisena, sitoutuvana, positiivisena ja huumorintajuisena psykoterapeuttina, jonka työskentelyote ei ole korostuneen passiivinen. Pyrin asiakkaan kanssa yhdessä tekemään näkyviksi niitä esteitä, jotka tähän asti ovat estäneet asiakasta itse ratkaisemaan ongelmiaan. En pelkää vaikeita asioita ja tunteita. Kokonaisvaltainen kiinnostukseni asiakkaasta ja hänen elämäntarinastaan on työskentelyni perusta.

About my therapy sessions

Psykoterapiassa keskustelun avulla helpotetaan pahaa oloa, löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä vahvistetaan omia voimavaroja.
Pyrin myös tukemaan asiakkaan itsetuntoa avaamalla hänelle aidon ja rehellisen näkymän niihin vahvuuksiin, joita hän ei mahdollisesti ole vielä tunnistanut omikseen. Pyrin asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa tekemään näkyviksi niitä esteitä, jotka tähän asti ovat estäneet asiakasta itse ratkaisemaan ongelmiaan. En pelkää vaikeita asioita ja tunteita. Kokonaisvaltainen kiinnostukseni asiakkaasta ja hänen elämäntarinastaan on työskentelyni perusta. Ryhmäpsykoterapiassa luottamus muihin ja ryhmän avoin vuorovaikutus antaa jäsenille mahdollisuuden tunnistaa ja käsitellä omien vaikeuksien ja ongelmien syitä ja seurauksia. Vaikka ryhmäpsykoterapia ei ratkaisisikaan kaikkia elämän vaikeuksia, niin ryhmässä on mahdollista oppia suhtautumaan itseensä ja muihin ihmisiin ja elämän paineisiin uudella tavalla.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Sexual problems Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Koulutustani olen täydentänyt psykofyysisen psykoterapian johdantokurssilla (Arcada) vuoden ajan 2009- 2010 sekä Therapeia -säätiön mentalisaatiokoulutuksella vuosina 2015 -2016.
Olen käynyt Anna Freud Centerin MBT-F ( mentalization based treatment for families) – practioner-koulutuksessa 2018-2019.

Vuoden kestävä kognitiivis- behavioristisen terapian menetelmäkoulutus päättyi 1/2018, siihen liittyi kahden vuoden työnohjaus.

Lisäksi olen käynyt varhaisen vuorovaikutuksen syventävän kahden vuoden koulutuksen vuosina 1/2004-12/2005.

Pidän itseäni ajan tasalla, seuraan alan kehitystä ja osallistun koulutuksiin ja seminaareihin säännöllisesti.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 17-vuotiaiden nuorten kanssa sekä ryhmäpsykoterapiassa, Kelan kuntoutustuella ,että itse maksavien kanssa yksilöterapiassa. Psykoterapiaryhmistä yksi on kohdistettu nuorille eli 17-22-vuotiaille ja toinen nuorille aikuisille eli 22-30+ -vuotiaille. Useimmilla ryhmän jäsenillä on masennus- ja ahdistusoireita ja/tai pakko-ajatuksia ja osalla sosiaalista ahdistuneisuutta tai työuupumusta.

Minulla on paljon kokemusta pienten lasten vanhempien sekä raskaana olevien naisten kanssa työskentelystä. Yksi ohjaamistani psykoterapiaryhmistä onkin kohdistettu vauvojen ja pienten lasten äideille. Ryhmään voi tulla jo raskaana ollessa. Tapaan myös yksilöllisesti raskaana olevia naisia, joilla on haasteita äidiksi tulemisen suhteen. Tapaan myös pariskuntia, joilla on pieniä lapsia ja siihen liittyviä haasteita.

Additional information

Minulla on vastaanotto sekä Helsingissä, Helsinginkatu 34 C 43
että
Keravalla, Asemanaukio 7, aivan aseman vieressä.

Valokuvan on ottanut Hannu Hyvärinen.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Kela-kuntoutustuella minulla on tarjolla VAIN ryhmäpsykoterapiaa, EI Kelan tukemaa yksilöterapiaa.

Ryhmäpsykoterapiassa omavastuuhinta on 60 euroa/1,5h.
Kelan kuntoutustuella ryhmäpsykoterapian omavastuu on 5,90 euroa/1,5h terapiaistunto.

Otan itsemaksavia asiakkaita (nuoria ja aikuisia) yksilöterapiaan/konsultaatiokäynneille. Käynnin hinta on 90 euroa/45 minuuttia.

Pariterapian hinta on 180 euroa/1,5h.