Home Page / Find Your Therapist / Sirpa Puolakka

Sirpa Puolakka

In education Occupational therapist, Integrative
Oulu,
English
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Lyhyt - ja pitkäkestoista psykoterapeuttikoulutettavan (integratiivinen suuntaus) antamaa hoitoa ja neuropsykiatrista kuntoutusta esim. masennus - ja ahdistus oireisiin sekä tunnesäätelyyn, ihmissuhteisiin, aloitteellisuuteen että elämänkokemuksiin ja -tilanteisiin liittyviin haasteisiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Integratiivinen työskentelytapa huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet. Työskentelytavassa hyödynnetään eri terapiasuuntausten teoreettisia hahmotustapoja ja tekniikoita. Terapiasuhteessa koen tärkeänä luottamuksellisuuden, turvallisuuden, yhteisesti neuvotellut tavoitteet ja työtavat. Terapeuttina koen olevani avarakatseinen, avoin, yhteistyössä tutkiva ja joustava, myös tarvittaessa rajoja ylläpitävä. Työtapani on keskusteleva, mutta yhteisesti sovitusti on mahdollista käyttää myös luovia, toiminnallisia tai kehollisia menetelmiä esim. rentoutustekniikoiden harjoittelua.

About my therapy sessions

Aloitan työskentelyn uuden asiakkaan kanssa aina kokonaistilanteen kartoittamisella ns. käsitteellistämisellä, jonka tavoitteena on muodostaa yhteisesti käsitys siitä, mikä ajankohtainen tilanteesi on. Keskustellen voimme tutkia tämän hetken asioita, ilmiöitä ja elämäntilanteita, joihin mahdollisesti menneisyyden asiat vaikuttavat. Yhteisen työskentelyn perusteella voimme muodostaa alustavat tavoitteet. Mielestäni on tärkeää huomioida asiakkaan yksilöllinen tilanne ja soveltaa työskentelyä sen mukaisesti. Yhteistyösuhteessa on tärkeää olla aikaa ja tilaa sekä tutkimiselle että keskustelulle. Tavoitteena voi olla esim. itseymmärryksen, tunnesäätelyn ja toimijuuden vahvistuminen sekä uusien toimintatapojen löytäminen arkeen ja ihmissuhteisiin.
Hyödynnän tarvittaessa osaamistani toimintaterapeuttina, koska koen, että toimiva, mielekäs ja merkityksellinen arki on perusta kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Issues often worked with
Eating disorders Anger management Difficulty sleeping Treatment of physical illness Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt mielenterveyspalveluissa, avohoidossa, yli 12 vuotta erilaisten mielenterveys- ja neuropsykiatristen (adhd, add ja autistmin kirjo) asiakkaiden kuntoutuksessa sekä yksilö- että ryhmäterapian keinoin, perhe- ja verkostokeskeinen näkökulma huomioiden. Osallistun myös moniammatilliseen diagnostiseen tutkimustyöhön sekä tarvittaessa koulutus- ja konsultatiiivisiin tehtäviin.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details