Home Page / Find Your Therapist / Sirpa Partinen

Sirpa Partinen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Riihimäki,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Tarjoan monipuolisia hyvinvointipalveluja vastaanotollani ja etätapaamisissa. Olen koulutukseltani kognitiivinen psykoterapeutti, keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti, oikeuspsykologi ja valmennuksen ammattilainen (personal trainer).
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis EMDR Mindfulness Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina motivoiva, aktiivinen ja kannustava. Pyrin etsimään yhdessä asiakkaideni kanssa uudenlaisia näkökulmia elämän solmukohtiin ja rohkaisen omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistamiseen. Uskon, että toivoa ja toiveikkuutta voi löytyä vaikeissakin elämän vaiheissa. Kehitän omaa osaamistani ja ammattitaitoani jatkuvasti niin, että voisin tarjota asiakkaideni käyttöön alan uusinta tietämystä.

About my therapy sessions

Kognitiivisessa psykoterapiassa tarkastellaan omaa hyvinvointia rajoittavia ajatuksia, uskomuksia ja toimintatapoja. Kun haitallisia ajattelutottumuksia opitaan tunnistamaan, niitä voidaan lähteä muuttamaan paremmin toimiviksi. Kognitiivinen psykoterapia on hyvin käytännönläheistä. Uusia ajattelu- toiminta- ja suhtautumistapoja harjoitellaan ja testataan arjessa myös terapiatapaamisten välillä. Hyödynnän omassa työssäni sekä toiminnallisia että kehollisia menetelmiä. Lisäksi käytän apuna monia tietoisen läsnäolon (mindfulness) tarjoamia mahdollisuuksia. Kognitiivisessa terapiassa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä ja tasavertaisina asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapia voi olla ns. lyhytterapiaa (10 - 20 käyntiä) tai pidempikestoista asiakkaan tarpeisiin räätälöityä. Toisinaan jo muutama tapaaminen voi riittää halutun muutoksen aikaan saamiseksi.

Issues often worked with
Anger management Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Minulle on kertynyt laajalti koulutusta ihmismielen tuntemuksesta sekä erilaisista valmennukseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Pohjakoulutukseltani olen oikeuspsykologi. Psykologina olen työskennellyt monissa paikoissa aikuispsykiatrian parissa, koulumaailmassa ja vankiloissa. Minulla on kognitiivisen psykoterapian koulutus ja Kela- pätevyys sekä keho-orientoituneen traumapsykoterapian nelivuotiset opinnot Oulun yliopistossa. Täydennyskoulutuksena olen hankkinut mm. perustiedot hypnoosista (Tieteellinen hypnoosi ry). Olen lisäksi ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, mindfulness- ohjaaja ja Personal Trainer. Lisätietoa ammatillisesta taustastani ja koulutuksestani löydät kotisivultani.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details