Home Page / Find Your Therapist / Sirpa Koskinen

Sirpa Koskinen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Crisis and trauma
Pori,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Tarjoan yksilöllistä psykoterapiaa. Olen traumapsykoterapeutti, EMDR -terapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja AMK. Olen työskennellyt hoitoalalla 36v., josta psykiatrisessa hoitotyössä 15v. ja 6v. päätoimisena traumapsykoterapeuttina. Otan vastaan Porissa Kauppatorin välittömässä läheisyydessä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen aidosti läsnä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Minulle on tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Olen terapeuttina empaatinen, luotettava ja kunnioittava . Hoitofilosofiani on "asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija." Olen terapeuttina aktiivinen ja tilaa antava asiakkaan tarpeista lähtöisin. Terapiassa pyrin luomaan asiakkaalle luottamuksen sekä seesteisen ja turvallisen olotilan. Työskentelyotteessani keskeistä on asiakasta arvostava, kuntouttava ja voimaannuttava ote. Olen kannustava ja otan huomioon asiakkaan sen hetkiset voimavarat. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja pidän omaa ammattitaitoani yllä koulutuksilla ja työnohjauksella.

About my therapy sessions

Istunnollani lähdetään työskentelemään asiakkaan tavoitteista käsin hänen tahdissaan. Lähdetään etsimään ymmärrystä oireisiin ja huonoon vointiin siitä mitä ihmiselle on elämässä tapahtunu esim. kovia kokemuksia joiden kanssa on jäänyt yksin. Traumojen kohtaaminen auttaa asiakasta ymmärtämään omia oireitaan saada ne paremmin hallintaan. Käytän traumaterapiamenetelmiä. Istuntojen aikana voimme hyödyntää erilaisia harjoituksia, kuten mielikuva- ja läsnäoloharjoituksia sekä EMDR -menetelmää. Keholliset harjoitukset auttavat rauhoittamaan kehoa ja mieltä, jonka avulla päästään työskentelemään. Traumoihin ei heti hoidon alussa mennä. Traumaterapiassa keskeistä on vakauttaminen eli oireiden lievittäminen, taitojen kehittäminen ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen. Etsimme toimivia työkaluja sinun arkeesi. Pyrin lisäämään asiakkaan ymmärrystä ja oivallusta sekä tunnistamaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan.

Issues often worked with
Sexual abuse Depression/Anxiety Low self-esteem Changing lifestyle Panic attacks Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Personality disorders Psychotic disorders Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Neuropsychiatric patients Psychotic disorders
My professional background and knowledge

Olen erityistason traumapsykoterapeutti, EMDR -terapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen työskennellyt hoitoalalla 36v., joista psykiatrisessa hoitotyössä 15v. ja 6v. päätoimisena traumapsykoterapeuttina. Olen suorittanut erikoistumisopinnoista Autismin kirjon kuntoutus 2008 vuonna Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Olen työskennellyt ADHD ja asberger-potilaiden kanssa.

Client group

Otan vastaan traumatisoituneita ja elämätilannekriiseissä olevia asikkaita. Työskentelen aikuisten kanssa alkaen 18v. Mielenkiintoni ja vahvuuteni ovat traumat, masennus, työuupumus, elämäntilannekriisit ja asiantuntijatehtävät.

Additional information

Ensimmäinen käynti on arviointikäynti. Voit varata arviointikäynnin, mikäli haluat aloittaa terapian. Olen Kelan palveluntuottaja ja tarjoan Kelan tukemaa kuntouttaavaa psykoterapiaa sekä otan vastaan muitakin asiakkaita. Tarvittaessa työskentelen viikonloppuisin. Tapani työskennellä on perhekeskeinen ja läheisesi on tervetullut sovitusti mukaan käynneille. Tapaamisia voidaan toteuttaa joustavasti esimerkiksi videon välityksellä. Tarvittaessa annan neuvoja, tukea tai työnohjausta. Ota rohkeasti minuun yhteyttä.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details