Home Page / Find Your Therapist / Sirpa Helenius

Sirpa Helenius

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Helsinki, Hakaniemi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
If you would like to have short therapy in English, please don´t hesitate to contact me.

For those teenagers and young adults who have and have had cancer, Sylva ry offers one to five supportive sessions for free. Appointments can be individual- or couple sessions.

I provide rehabilitative couplepsychotherapy supported by Kela and service vouchers by HUS and City of Helsinki as couple therapy.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Pyrin terapeuttina luomaan asiakkaalle kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksen terapiatilanteessa. Vahvuuteni on läsnä olemisen taito terapiasuhteessa. Esitän aktiivisesti kysymyksiä, joiden myötä asiakas voi löytää ratkaisuja oman elämänsä ongelmakohtiin. Toimin asiakasta kunnioittaen ja arvostaen. Terapiatilanteessa pyrin olemaan puolueeton, salliva ja myötätuntoinen.
Työpaikallani Loistosetlementti ry Kandelan psykoterapiatiimissä on Sylva ry.n kanssa sopimus, jonka mukaan syöpään sairastuneella nuorella ja nuorella aikuisella on mahdollisuus 1-5 kerran ilmaiseen tuki- ja kriisikeskusteluun. Ethän epäröi varata aikaa. Ajanvaraus sähköpostitse tai : https://varaa.nettiajat.fi/3366

About my therapy sessions

Istunnoillani autan asiakasta jäsentämään oireiden ja ongelmien taustatekijät elämäntarinassaan, ihmissuhteissaan ja käyttäytymistavoissaan. Terapeuttisen keskustelun myötä asiakkaan itseymmärrys lisääntyy ja oivallukset auttavat helpottamaan oireita. Terapeuttisen prosessin myötä asiakkaan kokemus itsestään arvokkaana ja rakastettavana ihmisenä vahvistuu.
Paripsykoterapiassa tavoitteena on pariskunnan vuorovaikutuksen parantaminen sekä molempien itseymmärryksen lisääntyminen. Autan pariskuntaa hahmottamaan keskinäisten ongelmien ratkaisemisessa heidän tunteitaan, tarpeitaan ja toiveitaan. Olen työskennellyt myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien sekä polyamorisissa suhteissa elävien kanssa. Perheterapiaan voi osallistua koko perhe tai osa perheestä. Koskaan ei ole liian myöhäistä luoda toimivampi suhde. Paripsykoterapia on tutkitusti tehokas terapiamuoto toisen puolisoista oireillessa masennus/ahdistusoireilla.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Changing lifestyle Burnout Low self-esteem Feeling bad Self-destructive thoughts Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness Subtance abuse/addiction Bipolar disorder Personality disorders
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders Multiculturalism / immigrants Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykiatrian alalla kolmekymmentä vuotta, josta 15 vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Työskentelin mm. kaksisuuntaisen mielialahäiriön työryhmässä perhekeskeisellä työotteella. Viimeisimmät vuodet olen työskennellyt nuorten aikuisten ja pariskuntien , sekä maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden parissa. Olen opiskellut myötätuntokeskeisiä ja hengitysterapeuttisia opintoja positiivisen psykologian menetelmien lisäksi, joita sovellan käytännön työssäni.

Minulla on lisäkoulutus paripsykoterapian tunnekeskeisessä paripsykoterapiassa ( perusopinnot) sekä vakauttava traumaterapiakoulutus pari- ja perheterapiassa. Lisäksi olen käynyt IPT lyhytterapiakoulutuksen sekä Toimiva lapsi ja perhe menetelmäkoulutuksen.
Vastaanotollani keskustelussa elää nykyhetken lisäksi menneisyys ja tulevaisuus. Tiesithän, että Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea pari- tai perhepsykoterapiana, tai yksilöpsykoterapian rinnalle Kelan tukemana.

Client group

Aloitin syksyllä 2023 opiskelemaan aikuisten integratiivisia yksilöpsykoterapiaopintoja, mihin liittyen etsin koulutuspotilaita. Istunnot kestävät 45 minuuttia viikoittain, vähintään 12 kertaa. Hinta 45 minuuttia 60e, johon ei saa Kelalta korvausta. Olethan rohkeasti yhteydessä!

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

45 min yksilökäynti 100 e
45 min yksilöpsykoterapia koulutuspotilas 55e (ei Kelakorvausta)
60 min pari/perhe 130e
90 min pari/perhe 170e