Home Page / Find Your Therapist / Sirpa Behm-Kostiainen

Sirpa Behm-Kostiainen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Group psychotherapy
Hämeenkyrö,
Swedish Finnish
Customer Groups
Groups Families Children under 13y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Olen psyk.sh, lasten ryhmäpsykoterapeutti ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Erityisosaamista minulla on varhaiseen vuorovaikutuksen kysymyksissä sekä sijoitettujen lasten sekä sijaisperheiden kanssa työskentelyssä. Tällä hetkellä ei uusia lääkinnällisen kuntoutuksen Kela-potilaita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Early interaction
Provided KELA Services

Kela intensive medical rehabiliitation (children)

About me as a therapist

Psykoterapeuttina tavoitteeni on luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen terapia-asiakkaan kanssa. Lasten ryhmäpsykoterapiassa lämmin, huumorintajuinen, lapsia arvostava ja ymmärtämään pyrkivä sekä luottamuksellinen ja riittävän ennustettava mutta tarvittaessa myös turvallisia rajoja ylläpitävä terapeutin toiminta on tärkeää.
Varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon hakeutuvat vanhemmat elävät usein hyvin herkkää ja kuormittavaa elämän vaihetta, joka edellyttää terapeutilta riittävää hienotunteisuutta mutta samalla myös positiivista, aktiivista ja vanhemmuutta tukevaa työotetta vauvaa ja vauvan tarpeita unohtamatta.

About my therapy sessions

Lasten pitkiin (n. 3 vuotta) kestäviin ryhmiin otetaan 2-5 lasta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmässä lapset saavat ilmaista itseään vapaasti kuitenkaan ketään satuttamatta tai mitään rikkomatta. Ryhmän kuluessa lasten ongelmat ja vahvuudet tulevat esille ja niitä voidaan yhdessä tutkia ja hoitaa. Tavoitteena on, että lapset oppisivat paremmin ymmärtämään itseään ja muita sekä halitsemaan paremmin omaa käytöstään. Lasten ryhmän aikana vanhemmille järjestetään omia tukikäyntejä.
Varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa pyritään tukemaan ja vahvistamaan vanhempien vanhemmuutta sekä poistamaan esteitä vauvan ja vanhemman riitävän hyvän vuorovaikutuksen tieltä. Hoito tapahtuu joko vastaanotolla tai perheen kotona. Vanhempien kanssa käytävien keskustelujen lisäksi on tärkeää tutustua vauvaan ja vauvan kokemusmaailmaan. Tämä tapahtuu parhaiten arkisissa vauvanhoitotilanteissa yhdessä vanhemman kanssa. Varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon voi hakeutua jo raskausaikana

Issues often worked with
Anger management Difficulty sleeping Eating disorders Feeling bad Challenges in parenting Challenging life situation Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Adoption & placement
My professional background and knowledge

Ole työskennellyt yli 30 vuotta yliopistosairaalan lastenpsykiatrian klinikalla mm. lastenpsykiatrian osastolla, esimiestehtävissä ja n. 10 vuotta vauva- ja pikkulapsiperheiden parissa. Viimeiset 13 vuotta työnkuvaani on kuulunut pääosin psykoterapeuttina ja työnohjaajana toimiminen. Ammatinharjoittajana olen työskennellyt n. 20 vuotta lasten ryhmäpsykoterapeuttina Hämeenkyrön seudulla sekä yli 10 vuotta päivystys- ja sijaisperheiden työnohjaajana Tampereella.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details