Sini Puro

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Helsinki, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
I am an integrative couples and family psychotherapist. It means that during my training I have become familiar with several different psychotherapy orientations and methods instead of just one. This makes it possible to help groups of different ages and sizes. At each therapy meeting, we talk about what the clients benefit from the most at that moment. I often use a reflective work approach with couples and families, which aims to deepen and expand the understanding of one or other family members, their needs, wishes and experiences. My task as a psychotherapist is to notice the points where to stop and what to explore together in more detail.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Minulle tärkeää on että asiakkaat tulevat autetuiksi niiden haasteiden kanssa, joiden kanssa tulevat vastaanotolle. Asiakkaani kuvailevat minua tarkaksi havinnoijaksi, joka huomaa nopeasti ongelmien juurisyyt. Lisäksi olen saanut positiivista palautetta aktiivisesti kuuntelevasta, ymmärtävästä ja monipuolisesta työskentelystäni. Monet asiakkaat ovat kokeneet merkitykselliseksi tapani arvioida työskentelyäni säännöllisesti. Tapaani kuuluu kotiinvietävien kysymysten antaminen, joka ylläpitää prosessia tapaamisten välillä. Asiakkaat ovat kokeneet kysymykset keskusteluja avaavaksi myös terapiasessioiden ulkopuolella.

About my therapy sessions

Olen koulutukseltani integratiivinen pari- ja perhepsykoterapeutti. Se tarkoittaa sitä, että olen koulutukseni aikana perehtynyt useaan eri psykoterapiasuuntaukseen ja menetelmään yhden sijaan. Tämä mahdollistaa eri ikäisten ja eri suuruisten kokoonpanojen auttamisen. Joka terapiatapaamisella puhutaan siitä, mistä asiakkaat sillä hetekellä hyötyvät eniten. Hyödynnän usein parien ja perheiden kanssa reflektiivistä työotetta, jossa pyritään syventämään ja laajentamaan ymmärrystä toisesta tai toisista perheenjäsenistä heidän tarpeistaan, toiveistaan ja kokemuksistaan. Tehtäväni psykoterapeuttina on huomata ne kohdat joihin pysähtyä ja mitä tutkia yhdessä tarkemmin.

Issues often worked with
Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Hurting yourself
My professional background and knowledge

Olen tehnyt 12-vuotta töitä erilaisissa opetus, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä eri ikäisten kanssa.

Client group

Yksilöt, parit ja perheet. Otan vastaan myös lapsia ja nuoria yksilökäynneille.

Additional information

Minulle voi varata ajan vastaanotolle joko osoitteissa: https://vaestoliitonterapia.fi/terapeutit/puro-sini/ TAI https://ihmissuhdeterapia.fi/asiantuntijat/sini-puro/

First session price

116.00

Regular session price

116.00

Pricing details

Hinnoitteluun vaikuttaa tapaamisen pituus.

Teen myös Palse-asiakkuuksia (HUS & Sosiaali, terveys ja pelastustoimi). Löydät profiilini palseportaalista.