Home Page / Find Your Therapist / Silja Salmi

Silja Salmi

Psychotherapist, Psychologist, Solution-oriented
Helsinki, Katajanokka
Finnish
Customer Groups
Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Otan asiakkaita vastaan Katajanokalla ja etävastaanotolla. Olen psykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Psykoterapiassa keskiössä on asiakkaan ainutlaatuinen kohtaaminen ja avoin ilmapiiri, joka mahdollistaa tavoitteellisen työskentelyn.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Psykoterapeuttina minulle on tärkeintä luottamuksellinen ja avoin yhteistyösuhde, joka on kaiken työskentelyn perusta. Olen terapeuttisessa vuorovaikutuksessa aito oma itseni, ja samaan aikaan turvallisia rajoja kunnioittava. Psykologina arvostan tutkittua tietoa, johon työni pohjaa.

Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilöllisesti, ja valitsen työskentelyotteen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Olen asiakkaan tarpeen mukaan itse aktiivinen tai enemmän tarkkailijana. Asiakkailta saadun palautteen perusteella vahvuuksiani terapeuttina ovat hyväksyvä ilmapiiri, joka mahdollistaa vaikeista asioista keskustelun, myötätunto ja asiakkaan kanssa yhdessä ilon etsiminen, vaikeassakin kohdissa. Koen psykoterapeuttisen työn todella antoisana ja luovana prosessina, johon suhtaudun suurella sydämellä ja laitan koko osaamiseni peliin.

About my therapy sessions

Psykoterapiassani tärkein työmuoto on keskustelu. Asetun mahdollisimman tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa. Asiakas tuo istunnolle teeman, jota lähdemme yhdessä tarkastelemaan eri näkökulmista. Istunnoillani puhutaan paljon, itketään usein ja nauretaankin paljon. Osoitan asiakkaalle aitoa myötätuntoa, joka auttaa asiakkaita suhtautumaan myös itseen hivenen myötätuntoisemmin.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Changing lifestyle Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen opiskellut myös theraplay-terapeutiksi. Tämän terapiamuodon tarkoituksena on vahvistaa vanhemman ja lapsen turvallista kiintymyssuhdetta.
Olen opiskellut ja perehtynyt myös mentalisaatiopohjaiseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn.

Terapiatyön rinnalla tuotan ja käsikirjoitan videoita ja elokuvia (www.opetuselokuvat) sekä koulutan vuorovaikutuksen kysymyksissä, improvisaatiossa ja esiintymisessä.

Client group

Minulla on kokemusta laajasti ahdistuneisuuden, masennuksen, jännittämisen ja uupumuksen hoidossa. Olen on perehtynyt myös vanhemmuuden ja parisuhteen kysymyksiin. Tarjoan myös mielellään tukea eri elämänvaiheiden herättämissä kysymyksissä ja pohdinnoissa. Työotteeni on asiakaslähtöinen, aito ja ammatillinen.

HUOMIO:

Nopealla aikataululla kriisi-neuvonta ja ohjauskäynnit. Myös parikäynnit ja työhön liittyvät ongelmat yksin/ryhmänä. En ota vastaan tällä hetkellä uusia Kela-asiakkaita. Vakuutusyhtiöiden maksamat lyhyet hoidot ovat mahdollisia.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Tuki tai kriisikäynti (45 min) 100 €,
Tuki tai kriisikäynti (90 min) 180 €, Psykoterapia (45 min) 100€, Psykoterapia (90 min) 180 €
Tutustumiskäynti psykoterapiaan (45 min) 100 €