Home Page / Find Your Therapist / Siiri Mulari

Siiri Mulari

In education Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Vantaa, Tikkurila
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Terapeuttina olen aktiivinen ja lämminhenkinen. Tuen asiakkaan itseymmärryksen kehittymistä ja autan asiakasta parantamaan omia elämänhallintataitojaan. Kannustan asiakastani tutkimaan asioita eri näkökulmista ja otan usein työskentelyyn mukaan kehotietoisuuden osana keskusteluhoitoa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeuttiopiskelija. Terapiaopintojeni suuntauksena on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Työssäni minulle on ensisijaisen tärkeää kohdata asiakas empaattisena ja turvallisena terapeuttina. Haluan vahvistaa asiakkaan itseymmärryksen kehittymistä ja auttaa asiakasta parantamaan hänen omia elämänhallintataitojaan. Kannustan asiakastani tutkimaan asioita eri näkökulmista ja otan usein työskentelyyn mukaan kehotietoisuuteen liittyvät harjoitukset osana keskusteluhoitoa. Tunnereaktiot ilmenevät aina niin kehollisesti kuin mielenkin tasolla. Ymmärryksen saaminen siitä, miten kehomme toimii vaikeissa elämäntilanteissa voi auttaa meitä käsittelemään näitä tilanteita.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Istunnoillani pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa asiakkaalla on lupa määrittää milloin ja mitä asioita hän on valmis ottamaan puheeksi. Haluan, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Terapian alussa kartoitamme, miten asiakas itse näkee ongelmansa ja, miten ne vaikuttavat hänen elämäänsä. Tämän pohjalta asetamme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet terapiajaksolle. Terapiajakson aikana pyrimme lisäämään asiakkaan itsehavainnointitaitoja sekä keho- ja itsetietoisuutta. Puhumme tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä. Voimme myös käyttää esim. mielikuva- ja altistusharjoituksia sekä rentoutus- ja hengitysharjoituksia osana hoitoa. Jotta terapiassa opeteltujen menetelmien käyttäminen siirtyisi asiakkaalle osaksi arkea, näitä harjoitellaan myös terapiaistuntojen välillä kotitehtävien avulla. Pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään uusia näkökulmia asiakkaan tilanteeseen ja lähestymään asioita voimavarakeskeisesti.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeuttiopiskelija. Terapiaopintojeni suuntauksena on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Lisäksi olen käynyt täydennyskoulutuksen koskien psykofyysista psykoterapiaa.

Psykiatrisena sairaanhoitajana olen työskennellyt niin ikäihmisten kuin aikuistenkin parissa, mutta valtaosa työkokemuksestani on kuitenkin kertynyt nuorisopsykiatrialla erikoissairaanhoidossa.

First session price

55.00

Regular session price

55.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.