Home Page / Find Your Therapist / Senja Köppä

Senja Köppä

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Turku,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen Valviran ja Kelan hyväksymä omaa vastaanottoa pitävä psykoterapeutti (ET). Terapiani on luottamuksellista ja turvallista. Terapiasuuntaukseni on ratkaisukeskeinen ja olen kognitiivisen psykoterapian lisäkoulutuksessa. Tarjoan myös työnohjausta (StoRy). Etäterapia ja -työnohjaus mahdollista.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina kuunteleva, asiakasta arvostava ja hyödynnän asiakkaan vahvuuksia terapiassa. Asiakkaan voimavarojen ja työskentelytahdin huomioiminen on minulle tärkeää. Terapiassa saa turvallisessa ilmapiirissä ottaa esille itselle tärkeitä asioita. Aika ja tila on juuri sinua varten. Työskentelytapani on tutkiva ja vaikeatkin asiat voi kohdata tarkastelemalla niitä yhdessä terapeutin kanssa etäämpää.

About my therapy sessions

Terapiassa asiakas tuo yhteiseen keskusteluun asiat, joihin hän haluaa muutosta elämässään. Erilaisten harjoitteiden avulla asiakas saa konkreettisia keinoja tutkia omia ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintatapojaan myös terapiatapaamisten välissä. Terapeuttina tehtäväni on kysyä oikeita kysymyksiä, kannustaa ja tutkia yhdessä asiakkaalle mahdollisia askeleita kohti toivottua muutosta.

Issues often worked with
Psychotic disorders Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen taustakoulutukseltani kasvatustieteen maisteri, erityispedagogi ja työnohjaaja (StoRy).

Client group

Työskentelen aikuisten 18-67 vuotiaiden kanssa.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details