Home Page / Find Your Therapist / Selma Gaily-Luoma

Selma Gaily-Luoma

In education Psychologist, Couple therapy
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja voimavarakeskeisen pari- ja perheterapian psykoterapeuttikoulutuksessa (2016-2020). Tällä hetkellä etsin asiakkaita lyhytkestoiseen, 3-5 käynnin koulutusvaiheen pariterapiaan. Otan vastaan Töölössä maanantai-iltaisin. Lämpimästi tervetuloa tutustumiskäynnille!
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
About me as a therapist

Hyvä, turvallinen yhteistyösuhde on kaiken terapiatyön välttämätön perusta, ja sen rakentaminen ja ylläpitäminen on keskeisin tavoitteeni. Olenkin terapeuttina lämmin, arvostava ja toimissani mahdollisimman läpinäkyvä. Näen, että terapeuttisen työskentelyn tulisi aina vahvistaa asiakkaiden omaa toimijuutta eli kokemusta siitä, että itselle merkityksellisiin asioihin ja suhteisiin voi vaikuttaa. Siksi haastan asiakkaitani katsomaan ohi itsestään selvänä pitämänsä ja kuuntelemaan – paitsi kumppaniaan, myös itseään – uudella tavalla. Terapia on kovaa työtä, mutta sen ei tarvitse aina olla vakavaa: vastaanotolla on sijaa kaikille tunteille, usein myös naurulle.

About my therapy sessions

Pariterapiassa pyrkimys on ennen kaikkea dialogiin: toisen kuulemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Terapeuttina tehtäväni on auttaa luomaan keskusteluilmapiiristä sellainen, että se mahdollistaa avoimen vuoropuhelun parille merkityksellisistä asioista. Voimavarakeskeisen työtavan ytimessä on reflektiivisyys eli tässä ja nyt tapahtuvan (ajatusten, tunteiden ja vuorovaikutuksen) tietoinen tarkasteleminen. Näin pyritään synnyttämään tilaa uusille näkökulmille, uudelle ymmärrykselle ja uusille tunnekokemuksille. Tilanteen ja parin toiveiden mukaan voimme hyödyntää terapian aikana myös esimerkiksi erilaisia narratiivisia tai kehollisia harjoitteita sekä sukupuutyöskentelyä.

Issues often worked with
Relationship problems
My professional background and knowledge

Olen toiminut psykologina aikuisten mielenterveyspalveluissa vuodesta 2008. Minulla on monipuolinen kokemus vakavienkin mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamisesta niin avo- kuin sairaalahoidossa. Psykologina olen työskennellyt myös perheiden ja parien kanssa jo vuosia. Kokemusta varsinaisesta pariterapeuttisesta työskentelystä olen kerryttänyt psykoterapeuttikoulutuksen alusta eli keväästä 2016 alkaen.

Client group

Tällä hetkellä etsin 3-5 käynnin pariterapiaan pareja, jotka ovat halukkaita yhdessä tutkimaan jotakin suhdettaan ja/tai elämänlaatuaan haittaavaa pulmaa. Lyhytterapiassa on viisainta keskittyä yhden rajatun aiheen tutkimiseen ja sen tiimoilta muutokseen pyrkimiseen; tällainen aihe voi olla esimerkiksi parin hankalaksi kokema riitely, suhteeseen heijastuva (mielen)terveyspulma tai johonkin elämänmuutokseen liittyvä jännite. Koulutusvaiheen lyhytterapiaa en suosittele pareille, joiden suhteeseen liittyy väkivaltaa tai muuta vakavaa huolta perheenjäsenten turvallisuudesta.

Koska kyseessä on koulutusvaiheen terapia, toivon asiakkailta avoimuutta sille, että osa terapiakerroista videoidaan oppimistarkoituksessa. Videot säilytetään huolellisesti suojattuina koulutukseni loppuun (v. 2020) ja sitten tuhotaan. Lupa videointiin pyydetään luonnollisesti aina käynnin aluksi erikseen, ja asiakas voi milloin vain kieltää videoinnin tai juuri videoidun sisällön säilyttämisen niin halutessaan.

First session price

50.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Koska kyseessä on koulutusvaiheen terapia, hintakin on edullinen. Pariterapiassa vakiokäynnit ovat 60 e / 75 min, tarvittaessa ja parin toivoessa 70 e / 90 min. Tutustumiskäynnille varataan 90 min. Pariterapiassa käynnit ovat tarpeen ja parin toiveen mukaan 1-4 viikon välein.