Home Page / Find Your Therapist / Selma Gaily-Luoma

Selma Gaily-Luoma

In education, Psychologist, Couple therapy
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykologi ja voimavarakeskeisen pari- ja perheterapian psykoterapeuttikoulutuksessa (2016-2020). Etsin asiakkaita edulliseen koulutusvaiheen pariterapiaan. Vastaanottoajat Töölössä maanantai-iltaisin. Lämpimästi tervetuloa tutustumiskäynnille!
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin, arvostava ja toimissani mahdollisimman läpinäkyvä. Näen, että terapeuttisen työskentelyn tulisi aina vahvistaa asiakkaiden omaa toimijuutta eli kokemusta siitä, että itselle merkityksellisiin asioihin ja suhteisiin voi vaikuttaa. Siksi kiinnitän erityistä huomiota siihen, etten terapeuttina sanele muutoksen suuntaa tai tapaa, vaan sekä tavoitteet että niiden eteen työskentely syntyvät aidosti yhteistyössä asiakkaideni kanssa.

Hyvä, turvallinen yhteistyösuhde on kaiken terapiatyön välttämätön perusta, ja sen rakentaminen ja ylläpitäminen keskeisin tavoitteeni terapeuttina. Yritän tehdä myös korjaavan palautteen antamisen asiakkailleni helpoksi, sillä näen sen välttämättömänä sekä terapian onnistumisen että oman ammatillisen kehittymiseni näkökulmasta. Terapia on raskasta työtä, mutta sen ei tarvitse aina olla vakavaa: sijaa on kaikille tunteille, ja usein myös naurulle.

About my therapy sessions

Voimavarakeskeisessä pariterapiassa nähdään hyödyllisenä, että kun asiakkaita on useampi, on myös terapeutin näkökulmia enemmän kuin yksi. Siksi työskentelemme koulutusvaiheen pariterapioissa työparina psykologi Arja Sarkion kanssa.

Pariterapiassa pyrkimys on ennen kaikkea dialogiin: toisen kuulemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Terapeutteina tehtävämme on auttaa luomaan keskusteluilmapiiristä sellainen, että se mahdollistaa avoimen vuoropuhelun parille merkityksellisistä asioista. Voimavarakeskeisen työtavan ytimessä on reflektiivisyys eli tässä ja nyt tapahtuvan (ajatusten, tunteiden ja vuorovaikutuksen) tietoinen tarkasteleminen. Näin pyritään synnyttämään tilaa uusille näkökulmille, uudelle ymmärrykselle ja uusille tunnekokemuksille. Reflektioissa hyödynnämme työparina työskentelyn tarjoamia mahdollisuuksia. Tilanteen ja parin toiveiden mukaan voimme hyödyntää terapian aikana myös esimerkiksi erilaisia narratiivisia tai ratkaisukeskeisiä harjoitteita sekä sukupuutyöskentelyä.

Issues often worked with
Relationship problems
My professional background and knowledge

Olen toiminut psykologina aikuisten mielenterveyspalveluissa vuodesta 2008. Minulla on monipuolinen kokemus mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamisesta niin avo- kuin sairaalahoidossa. Psykologina olen työskennellyt myös perheiden ja parien kanssa jo vuosia. Kokemusta varsinaisesta pariterapeuttisesta työskentelystä olen kerryttänyt psykoterapeuttikoulutuksen alusta eli keväästä 2016 alkaen.

Client group

Koulutusterapiaan etsimme pareja, jotka ovat halukkaita yhdessä tutkimaan suhdettaan ja/tai elämänlaatuaan haittaavia pulmia. Tämä koulutusvaiheen pariterapia ei sovellu pareille, joiden suhteessa esiintyy väkivaltaa tai sen uhkaa, vaan silloin suosittelemme olemaan yhteydessä esimerkiksi Väestöliittoon. http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhdevakivalta/apua-uhreille-ja-tekijoille/

Koska kyseessä on koulutusvaiheen terapia, toivomme asiakkailta avoimuutta sille, että osa terapiakerroista videoidaan. Muutaman minuutin otteita videoista näytetään työnohjausseminaareissamme työnohjaajallemme ja neljälle työnohjausryhmämme jäsenelle, ja lisäksi tarkastelemme itse videoita jälkikäteen oppimistarkoituksessa. Videot säilytetään koulutuksen loppuun (v. 2020) ja sitten tuhotaan. Lupa videointiin pyydetään luonnollisesti aina erikseen, ja asiakas voi milloin vain kieltää videoinnin tai juuri videoidun sisällön käytön niin halutessaan.

First session price

30.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Koska kyseessä on koulutusvaiheen terapia, hintakin on edullinen. Pariterapiassa vakiokäynnit ovat 75 e / 75 min, tarvittaessa ja parin toivoessa 90 e / 90 min. Tutustumiskäynnille varataan 90 min. Pariterapiassa käynnit ovat tavallisesti 2-4 viikon välein, toki aloitus- tai kriisivaiheessa on mahdollista tavata myös viikottain.