Home Page / Find Your Therapist / Seija Ojanen

Seija Ojanen

Educating psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Family therapy
Turku, Keskikaupunki
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Kouluttajapsykoterapeutti, Perhe- ja Pariterapeutti näihin Kela kuntoutustuki, Psyk. sair.hoit. Opiskelen traumaterapiaa. Käytän työssäni tunnekeskeisenpariterapiaa ja kehollisia harjoitteita. Asiakkaan tilanteen mukaan integroin erilaisia keinoja auttaa asiakasta. Teen tulkkiavusteista terapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

EMDR

About me as a therapist

Perheen hyvinvoinnin turvaamisen ajatuksella olen tehnyt terapiaa vuodesta 2006 lähtein. Terapia tapahtuu aktiivisella keskustelulla, kaikkien perheen jäsenten kuulemisella ja rohkeasti yhteistyössä vaikeista asioista keskustellen. Uskon puhumisen ja kuulemisen voimaan ihmissuhteissa, joskus on tilanteita, jolloin nämä taidot ovat kadoksissa.
Perhetapaamisella ja toistensa tapoihin uudelleen tutustumalla löytyy hyvin turvalliset yhteistyökeinot perheelle ja niitä vahvistamalla yhteinen tulevaisuus tai yhteistyökykyinen ero. Usein tämä on hidasta ja totutuista tavoista, meillä kaikilla, on vaikeuksia päästä eroon, mutta ymmärryksen lisääntyessä toista kohtaan, kaikki mahdollisuudet ovat olemassa.
Olen empaattinen, rauhallinen ja tilaa antava terapeutti.

About my therapy sessions

Tässä kohtaa pitää aloittaa, että jokainen istunto on asiakkaan tilanteesta ja terapian kestosta riippuvainen.
Istunnoilla vakautetaan kriisiytynyttä tilannetta, mietitään erilaisia vaihtoehtoja, jotka auttaisivat tilanteessa. Auttamiskeinoja voidaan myös harjoitella.
Voimme tehdä myös asiaan kuuluvia testejä, jos katsomme sen perustellusti tarpeelliseksi. Testit ovat usein tarpeellisia, koska näin voimme yhdessä seurata terapian etenemistä.
Keskustellen opitaan tuntemaan tilanne ja tapamme toimia. Yhdessä opimme suunnittelemaan tulevaisuutta. Samalla opimme itsestämme useita erilaisia puolia, joka on tietenkin terapian yksi tärkeä osa. Itsetuntemuksen lisääntyessä meidän on helpompi muuttaa toimintatapojamme.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Multiculturalism / immigrants Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Perhe ja pariterapeutti 2010 lähtien toiminimiellä.
Tunnekeskeinen pareiterapian syventävä koulutus ja se työskentely malli käytässä 8 vuotta.
Traumaterapeuttiksi valmistuminen 4/2020
EMDR I ja II
Aikuisten mieleterveyshäriöt, perustason työ 13v, hoito, seuranta. Avohoidossa olevat kipupotilaat ja heidän psykososiaalinen tuki ja seuranta.
Näihin liitän vielä hyvin toimivan verkostatyön, asiakkaan toiveiden mukaan.
Eri kulttuureista tulleiden asiakkaiden kanssa olen työskennellyt tulkkiavusteisesti 4 vuotta. Työote on ollut psykososiaalinen tuki ja traumatyö.
Työkokemusta on erityisaikuisten kanssa, joilla myös psykiatrinen sairaus 4v. Aivovammakuntoutuksesta työkokemus 5 vuotta vaativan kuntoutuksen osastolta.

Client group

En halua rajata asiakkaitani. Koen, että ensitapaaminen ja se tuntemus, joka siinä asiakkaalle tulee, on kaikkien tärkein terapiassa.
Tunne hyvästä yhteistyöstä kantaa lyhyeen terapian ja on erittäin tärkeä osa pitkässä terapiassa.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details

80,00/45min
160,00/ 90min