Home Page / Find Your Therapist / Seija Matinlassi-Röntynen

Seija Matinlassi-Röntynen

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Couple therapy
etäyhteydellä koko Suomi,
Oulu, Taka-Lyötty
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Terapiatyöskentelyni perustuu vahvasti empaattiseen vuorovaikutukseen. Minulla on pitkä työkokemus eritaustaisten, erilaisissa elämänkriiseissä olevien parien ja perheiden kanssa tehdystä työstä. Voit tulla terapiaan joko yhdessä puolisosi kanssa, yksin tai perheenä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Pari- ja perheterapeuttina uskon ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voivat olla hetkittäin piilossa tai tukahdutettuna. Työskentelyni on keskustelevaa, kuuntelevaa ja perustuu vahvasti empaattiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Terapiassa on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja jokaisella on oikeus tulla rakastetuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
Terapeuttina voin olla mukana lyhyen tai pidemmän hetken elämän matkallasi, apuna ja tukena, tarjoten puolueetonta keskustelutukea.

About my therapy sessions

Pariterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä ja kehollisia menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden.
Perheterapeuttina työskentelyn lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin, toiminnallisin ja kehollisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Pari- ja perheterapeuttina minulle on kertynyt kokemusta vuodesta 2010 lähtien erilaisten parien ja perheiden; erouhan alaisten, uus-, ero-, sijais- ja adoptioperheiden kanssa työskentelystä. Lisäksi minulla on pitkäaikainen, yli 20 vuotta, kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä järjestöstä, laitosyksiköistä että julkiselta puolelta. Olen tehnyt kuntoutuksellista ja eri muodoissa ohjaavaa ja tukea antavaa työtä erityisen haastavissa ja haavoittavissa elämäntilanteissa ja - kriiseissä olevien eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa.
Olen opiskellut pitkin työuraani eri yhteyksissä syventävästi kiintymyssuhdeteoriaa. mm. Mirjam Kalland koulutus; Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteen kehitys ja Pikku Portaat - materiaalin käyttö. Hanna Pinomaan tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävät opinnot. Saara Salon MIM- vuorovaikutuksen havainnointikoulutus.

First session price

80.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksilö-, pari- tai perhetapaaminen 60min. 110€ ja 90min 170€