Home Page / Find Your Therapist / Satu Muikku

Satu Muikku

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Tampere,
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Työskentelyotteeni on voimavarakeskeinen, dialoginen, reflektiivinen. Työskentelen mielelläni sekä yksilöiden että parien ja perheiden kanssa. Minulla on pitkä kokemus lasten, nuorten, nuorten aikuisten, perheiden ja pariskuntien kanssa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Minulle terapeuttina on tärkeää kohtaaminen niin, että syntyy jatkamisen mahdollisuus. Usein se tarkoittaa riittävän avointa, läpinäkyvää ja turvallista vuorovaikutusta. Kokemukseni mukaan monimutkaiset ongelmat/tilanteet eivät aina vaadi monimutkaisia ratkaisuja. Kiinnostun siinä hetkessä, kun ihminen/ihmiset tulevat huoneeseeni juuri hänen/heidän tilanteestaan ja siitä, kuinka voin olla avuksi.
(Psykoterapeutti, Työnohjaaja, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Kela: Perheterapia, Paripsykoterapia, Vanhempain ohjaus.)

Huom! Minduun kautta tulleet yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Yleensä alussa yhdessä tutkitaan mistä kaikesta voisi olla kyse, kun on hakeuduttu terapiaan. Sinun/teidän muutostarpeet ja -toiveet määrittävät pitkälti sitä, mitä terapiaprosessissa tapahtuu. Määritämme ja kokeilemme yhdessä millaisilla tavoilla ja keinoilla työskentelemme muutoksen aikaansaamiseksi. Työskentely voi olla terapeuttista, muutokseen ja hyvinvointiin tähtäävää keskustelua tai sen lisäksi esim. harjoitellaan erilaisia vuorovaikutuksen tapoja, ratkaistaan ristiriitoja, tutkitaan riippuvuutta, harjoitellaan säätelytaitoja, tutkitaan sukupuun kautta itselle tavalla tai toisella merkityksellisiä suhteita. Lasten läsnä ollessa korostuu toiminnallisuus, luovuus ja leikkisyys.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt lasten, nuorten, nuorten aikuisten, perheiden ja pariskuntien kanssa n. 30 vuotta. Kokemusta on kertynyt mm. eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa: traumoista, kriiseistä, riippuvuuksista, neuroepätyypillisyyden/somaattisten sairauksien/vammaisuuden mukanaan tuomista haasteista ja vahvuuksista, ahdistuksesta, masennuksesta, työuupumuksesta, monenlaisista suhteista, vuorovaikutuksen haasteista, tunnesäätelystä.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta ilmoitetaan Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa