Home Page / Find Your Therapist / Satu Kallio

Satu Kallio

Psychotherapist, Psychologist, Family therapy
Tampere, Tammela
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This is summary in English
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Haluan työskennellä asiakkaitteni kanssa käyttäen luovaa ja rohkeaa mieltä. Pyrin löytämään erilaisiin haasteisiin kaikista sopivimman tuntuisen tarkastelukulman. Olen hyvä kuuntelija, mutta toisaalta myös rohkea sanoittaja ja vuorovaikutuksessa aktiivinen, osallistuva ja utelias. Terapeuttina olen laaja-alainen, mutta olen kiintymysteoreettisesti suuntautunut ja kiinnostunut erityisesti perheenjäsenten tunnevuorovaikutuksen tarkastelusta ja tukemisesta. En ole varsinaisesti yksilöpsykoterapeutti, joten mikäli haet yksilöterapiaa KELAn kustantamana, pyydän sinua kääntymään yksilöpsykoterapeuttien puoleen.

About my therapy sessions

Työskentelyn alussa kuuntelen asiakastani saadakseni tarkemman käsityksen asiakkaan vaikeuksista ja vahvuuksista esittäen täsmentäviä kysymyksiä. Suunnitelma työskentelyn tavoitteista tehdään yhdessä ja näitä tavoitteita arvioidaan työskentelyn kuluessa.

Työskentelymetodini vaihtelevat sen mukaan, onko vastaanotolla yksilöasiakas, pari vai perhe ottaen huomioon lasten iät ja kehitysasteet. Theraplay- ja DDP-terapia ovat lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja kiintymystraumojen hoitoon kohdistuvia menetelmiä, joiden periaatteita ja työskentelymetodeja avaan vanhemmille hoidon alettua.

Pariterapiassa työskentelyotteeni pohjautuu merkittävimmin tunnekeskeiseen pariterapiaan, jossa painotetaan erityisesti sekä yhteyden että tuen tarvetta kumppaniimme. Hoidoissani pidän tärkeänä myös kehon ja mielen yhtäaikaista tarkastelua, vakauttamista ja tasapainon löytämistä, jonka vuoksi voin käyttää apuna myös esimerkiksi rentoutus-, mielikuva- tai hengitysharjoituksia.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykologina lähes 30 vuotta ja minulla on laaja-alaista kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Urani alkuaikoina työskentelin aikuisten mielenterveyspalveluiden parissa ja sen jälkeen 10 vuotta perheneuvolassa. Viimeisen 10 vuoden aikana olen keskittynyt varhaisten kiintymystraumojen hoitoon. Olen Theraplay- ja DDP-terapeutti (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapeutti) sekä perhe- ja paripsykoterapeutti. Olen myös koulutettu työnohjaaja ja ohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä.

Client group

Työskentelen kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa, mutta eniten vastaanotollani käy asiakkaita perhe- ja pariterapiassa. Perheterapioissa lasten iät vaihtelevat leikki-ikäisestä varhaiseen aikuisuuteen. Tapaan myös yksilöasiakkaita, mutta lyhytaikaisemmin, sillä varsinaiset KELAn yksilöterapiat ohjaan yksilöpsykoterapeuteille. Työnohjaan mm. perhehoitajia sekä sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia joko yksilöohjauksissa tai ryhmissä.

Additional information

Tarjoan myös nettivastaanottoa tarpeen mukaan.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti riippuen ajasta (45/60/90 min.) ja ajankohdasta (päivä/ilta-aika).