Home Page / Find Your Therapist / Sarita Michelsson

Sarita Michelsson

Psychotherapist, Nurse, Integrative
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Valmistuin psykoterapeutiksi 12/23 ja olen aikaisemmalta koulutukseltani ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Terapia mahdollistaa ajatusten ja näkökulmien yhteisen pohdinnan, uusien toimintatapojen opettelun tai vain tilan ja paikan purkaa mieltä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Työskentelen integratiivisesta viitekehyksestä käsin, joka tarkoittaa asiakkaan asioiden ja ongelmien tarkastelua laajasti, eri psykoterapeuttiseen tutkimustietoon perustuviin teorioihin ja käytäntöihin tukeutuen. Terapiassani voidaan käyttää niin kognitiivisia menetelmiä, kuin analyyttisempaa lähestymistapaa ongelmiin.

Olen työskennellyt pitkään päihdeongelmien ja muiden addiktioiden parissa ja koen mielekkääksi lähteä ratkomaan riippuvuusongelmia juuri mielenterveyden näkökulmasta. Neuropsykiatrisena valmentajan toimin lastensuojelun puolella sekä aikuisten että nuorten parissa. Aikaisemmin työskentelin Kelan ammatillinen kuntoutuksen parissa työuupuneiden, masennusta sairastavien ja muita mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskursseilla..

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Haluan tutustua asiakkaan elämäntarinaan ja tutkia yhdessä sitä lisää. Olen terapeuttina melko aktiivinen, mutta annan tilaa myös asiakkaan omalle rauhalliselle etenemiselle. Työskentelytapani on pääasiassa keskustelemalla uusien näkökulmien etsimistä tai elämänkokemusten läpikäymistä myötätuntoisessa ja turvallisessa, asiakkaan voimavarat huomioivassa yhteistyössä.

Terapiakäyntien sisältö vaihtelee ongelmien, elämäntilanteen sekä tarpeiden mukaan. Tapaamisella voidaan käsitellä rajatusti juuri sillä hetkellä ajankohtaisia asioita, tai työskentelemme laaja-alaisemmin. Terapia voi tähdätä esimerkiksi omien voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen ratkaisujen saavuttamiseksi, tai voimme keskittyä enemmän itseen tutustumiseen, omien ajattelumallien tunnistamiseen, tunteiden säätelytaitoihin ja niiden merkitykseen asiakkaan elämässä.

Työskentelen yli 16-vuotiaiden kanssa. Riippuvuusongelmat ja tunnefokusoitutyöskentely kiinnostavat erityisesti.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Hurting yourself
My professional background and knowledge

Kokemusta riippuvuusongelmien hoitamisesta A-klinikalta useiden vuosien ajalta.

Client group

Työskentelen yli 16-vuotiaiden ja aikuisten kanssa. Riippuvuusongelmat ja tunnefokusoitutyöskentely kiinnostavat erityisesti.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

125€/60min ja 180€/90min

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.