Home Page / Find Your Therapist / Sarita Michelsson

Sarita Michelsson

In education Nurse, Integrative
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Elämässä voi kenelle tahansa tulla vastaan tilanteita, joiden äärellä kaipaa tukea ja keskusteluapua ammattilaisen kanssa. Terapeuttinen keskustelu voi auttaa näkemään itsensä ja elämäntilanteensa uudella tavalla ja parhaimmillaan löytämään voimavaroja sekä ratkaisuja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Työskentelen integratiivisesta viitekehyksestä käsin, joka tarkoittaa asiakkaan asioiden ja ongelmien tarkastelua laajasti, eri psykoterapeuttiseen tutkimustietoon perustuviin menetelmiin ja käytäntöihin tukeutuen. Olen valmistunut aikaisemmin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, ja käytän myös näitä menetelmiä työskentelyssäni. Olen kiinnostunut kuulemaan asiakkaan kokemukset ja tutustumaan häneen ja elämäntarinaansa. Hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen on itselleni kaikkein tärkein terapiatyötä ohjaava tekijä.

Integratiivinen työote antaa monia mahdollisuuksia lähestyä asiakkaan nykytilannetta ja elämänvaiheita. Ratkaisukeskeisyyteen liittyvistä asiakasta eteenpäin aktivoivista menetelmistä ja tehtävistä saattaa olla toisille apua, ja toisaalta joskus asiakkaan menneisyyden yhteinen tutkiminen yhdistettynä nykyiseen elämäntilanteeseen, voi olla merkityksellisempää.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiakäyntien sisältö vaihtelee asiakkaan elämäntilanteen, tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Tapaamisella voidaan käsitellä rajatusti asioita, jotka ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia ja asiakkaan mielessä, tai pidemmillä hoitojaksoilla työskentelemme laaja-alaisemmin. Työskentely voi tähdätä esimerkiksi omien voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen ratkaisujen saavuttamiseksi, tai voimme vastaanotolla keskittyä enemmän asiakkaan mielenliikkeisiin, tunnekokemuksiin tai vuorovaikutustilanteisiin ja niiden merkitykseen omassa elämässä.

Issues often worked with
Hurting yourself Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Kokemusta riippuvuusongelmien hoitamisesta A-klinikalta useiden vuosien ajalta.

Client group

Vastaanotolleni ovat kaikki tervetulleita ja riippuvuusongelmien parissa työskentelyn koen erityisen mielekkäänä! Työskentelen aikuisten ja yli 16 vuotiaiden kanssa.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.