Home Page / Find Your Therapist / Sarita Michelsson

Sarita Michelsson

In education Nurse, Integrative
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen integratiivista aikuisten yksilöpsykoterapiaa ja olen aikaisemmilta koulutuksiltani ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, sairaanhoitaja ja valtiotieteiden maisteri. Valmistun psykoterapeutiksi 12/2023.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Työskentelen integratiivisesta viitekehyksestä käsin, joka tarkoittaa asiakkaan asioiden ja ongelmien tarkastelua laajasti, eri psykoterapeuttiseen tutkimustietoon perustuviin menetelmiin ja käytäntöihin tukeutuen. Olen valmistunut aikaisemmin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, ja hyödynnän myös näitä menetelmiä työskentelyssäni.

Olen työskennellyt päihde- ja riippuvuusongelmien parissa vuodesta 2016 alkaen ja pidän tästä työstä erityisesti. Minulla on lisäksi kokemusta neuropsykiatrisesta valmennuksesta sekä Kelan ammatillisesta- ja mielenterveyskuntoutuksesta seitsemän vuoden ajalta.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Olen kiinnostunut tutustumaan asiakkaan elämäntarinaan ja tutkimaan yhdessä sitä lisää. Vaikka terapeuttina olen melko aktiivinen, haluan antaa tilaa asiakkaan omalle kerronnalle ja rauhalliselle etenemiselle. Työskentelytapani perustuu pääasiassa keskustelemalla uusien näkökulmien löytymiseen tai aikaisemmin käsittelemättä jääneiden elämänkokemusten läpikäymiseen myötätuntoisessa ja turvallisessa, asiakkaan voimavarat huomioivassa yhteistyössä.

Terapiakäyntien sisältö vaihtelee asiakkaan elämäntilanteen, tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Tapaamisella voidaan käsitellä rajatusti asioita, jotka ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia ja asiakkaan mielessä, tai pidemmillä hoitojaksoilla työskentelemme laaja-alaisemmin. Työskentely voi tähdätä esimerkiksi omien voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen ratkaisujen saavuttamiseksi, tai pidemmissä hoitosuhteissa voidaan keskittyä enemmän mielensisäisiin tunnekokemuksiin ja niiden merkitykseen asiakkaan elämässä.

Issues often worked with
Hurting yourself Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Kokemusta riippuvuusongelmien hoitamisesta A-klinikalta useiden vuosien ajalta.

Client group

Työskentelen yli 16-vuotiaiden ja aikuisten kanssa. Riippuvuusongelmat ja tunnefokusoitutyöskentely kiinnostavat erityisesti.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.