Home Page / Find Your Therapist / Sari Tiusanen

Sari Tiusanen

Psychotherapist, Physiotherapist, Group psychotherapy
Nurmijärvi, Klaukkalan keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psykodynaamisesti suuntautunut ryhmä- ja yksilöpsykoterapeutti. Minulla on myös 4 vuoden koulutus kehopsykoterapiassa. Otan uusia asikkaita: -Klaukkalassa Nurmijärvellä alkutalvesta aloittavaan pitkäkestoiseen ryhmään -Helsingissä lopputalvesta aloittavaan lyhytkestoiseen ryhmään
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen toiminut täysipäiväisenä psykoterapeuttina lähen 15 vuoden ajan.
Työskentelyotteeni on tilaa antava, pyrin kuulemaan myös sen mitä on san0jen takana ja rivien välissä.
Psykoterapiassa voi saada apua mm masennuksen, ahdistuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, psykoottisuuden, paniikkioireiden, traumojen, sosiaalisten ja muiden pelkojen hoitoon.

Minulla on Kela-pätevyys aikuisten ja nuorten ryhmä- ja yksilöpsykoterapiassa.

Terapiasuuntaukseni on psykodynaaminen, analyyttinen ja minulla on 4-vuotinen koulutus kehopsykoterapiassa. Kehollisuuden huomioiminen tuo psykoterapiaan syvyyttä; yhteyden tähän hetkeen, omiin tunteisiin, itseen ja toisiin.

About my therapy sessions

Ryhmän aloittamista edeltää henkilökohtainen 2-3 kerran maksullinen haastattelujakso, jonka aikana selvitetään soveltuvuus molemminpuolisesti.

Ryhmäpsykoterapia soveltuu esim masennuksen, ahdistuksen, sosiaalisten pelkojen, ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmien hoidoksi.
Ryhmä ei sovellu akuutisti päihdeongelmaisille, itsetuhoisille, psykoottisille tai kriisissä oleville.

Hoidossa hyödynnetään analyyttisen/psykodynaamisen psykoterapian lähestymistapaa.
Lapsuuden ja nuoruuden aikaiset ongelmat huomioidaan nykypäivän ristiriitojen taustalla,
päähuomion ollessa kuitenkin nykyisessä elämässä.

Psykoterapiaryhmää ja -terapeuttia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Hoitojaksosta ja vaitiolosta laadimme yhdessä kirjallisen sopimuksen.

Issues often worked with
Sexual abuse Changing lifestyle Treatment of physical illness Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

40.00

Regular session price

40.00

Pricing details

Ryhmäpsykoterapian tutustumiskäynnin hinta 40 e/kerta
Itsemaksavalle 1,5 h viikottaisen hoitokerran hinta on 40 e
Kelan kuntoutustukea saavan omavastuuhinta / 1,5 h hoitokerta on 5 e