Home Page / Find Your Therapist / Sari Talonen

Sari Talonen

In education Nurse, Solution-oriented
Turku,
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja seksuaaliterapeutti. Olen toiminut yli 20 vuoden ajan mielenterveys- ja päihdetyössä, lastensuojelutyössä sekä maahanmuuttajatyössä. Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi, valmistun 12/2022. Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tarjoan v. 2023 alusta alkaen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Terapeuttina olen läsnäoleva ja luotettava. Minulle on tärkeää luoda hyvä luottamuksellinen suhde asiakkaan kanssa. Olen huumorintajuinen ja positiivinen, työskentelyotteeni on kunnioittava, rauhallinen ja tilaa antava.

Minulle on tärkeää kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Tärkeää on, että tunnet olosi turvalliseksi ja voit luottamuksellisesti kertoa asioistasi. Jokainen asia on puhumisen arvoinen ja kaikesta voi keskustella. Ei ole asiaa, josta et kehtaisi kertoa. Vastaanotollani on lupa puhua myös kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Kaikki keskustelut vastaanotollani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

About my therapy sessions

Istunnot alkavat aina asiakkaan kanssa yhdessä tilanteen kartoituksella. Yhdessä asiakkaan kanssa määritellään terapian tavoitteet ja asiakas itse päättää, mistä hän on halukas keskustelemaan.. Istunnoilla voidaan käyttää erilaisia harjoitteita, kuten esimerkiksi rentoutusharjoitteita ja kehollisia harjoitteita. Kaikki keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Issues often worked with
Eating disorders Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Child welfare Multiculturalism / immigrants Psychotic disorders Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Bipolar disorder Adoption & placement Pregnancy & birth Eating disorders
My professional background and knowledge

Koulutukseltani olen
- Lä­hi­hoi­ta­ja, en­si­hoi­to­työ
- Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ,
- Auk­to­ri­soi­tu sek­suaa­li­neu­vo­ja,
- Sek­suaa­li­te­ra­peut­ti,
- Psy­ko­te­ra­peut­tikoulutettava, valmistun ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi joulukuussa 2022,
- Olen suorittanut myös joh­ta­mis­tai­don eri­kois­tu­mi­so­pin­not

Työ­ko­ke­mus­ta minulla on mo­ni­puo­li­ses­ti mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tuk­ses­ta, mie­len­ter­veys- ja te­ra­pia­työs­tä, maa­han­muut­ta­ja­työs­tä, las­ten­suo­je­lu­työs­tä, se­kä ter­veys- ja so­siaa­li­pal­ve­luis­ta yli 20 vuo­den ajal­ta.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa. Kiinnostuksenani ovat erityisesti mielenterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Olen tottunut työskentelemään myös tulkin kanssa.

Additional information

Ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan voi hakeutua minkä tahansa mieltä painavan asian vuoksi. Syitä terapiaan hakeutumiselle ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, kaikenlaiset mielenterveyden haasteet, työuupumus, erilaiset elämän kriisit, tunne-elämän ja vuorovaikutuksen haasteet tai selittämätön paha olo.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tuetaan asiakasta katsomaan tulevaisuuteen ja keskittymään positiivisiin asioihin elämässään. Asiakasta tuetaan suuntaamaan pienin askelin kohti riittävän hyvää tulevaisuutta hänen itse määrittelemiensä tavoitteiden mukaisesti.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

65e/45min
80e/60min
105e/90min

Viikonloppuna korotetut hinnat. Tarjolla myös etäterapiaa joko puhelimitse taikka videoyhteydellä.

Muualla kuin toimistolla tapahtuvien tapaamisten hinnat sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin lisätään kilometrikorvaukset