Home Page / Find Your Therapist / Sari Talonen

Sari Talonen

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Turku,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 18.6.-7.7.
Olen koulutukseltani psykoterapeutti, sairaanhoitaja ja seksuaaliterapeutti. Olen toiminut yli 20 vuoden ajan mielenterveys- ja päihdetyössä, lastensuojelu- ja maahanmuuttajatyössä. Kelan kuntoutuspsykoterapiaa. Tarjoan myös lyhytterapiaa sekä yksittäisiä tapaamisia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Terapeuttina olen läsnäoleva ja luotettava. Minulle on tärkeää luoda hyvä luottamuksellinen suhde asiakkaan kanssa. Olen huumorintajuinen ja positiivinen, työskentelyotteeni on kunnioittava, rauhallinen ja tilaa antava.

Minulle on tärkeää kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Tärkeää on, että tunnet olosi turvalliseksi ja voit luottamuksellisesti kertoa asioistasi. Jokainen asia on puhumisen arvoinen ja kaikesta voi keskustella. Ei ole asiaa, josta et kehtaisi kertoa. Vastaanotollani on lupa puhua myös kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Kaikki keskustelut vastaanotollani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

About my therapy sessions

Istunnot alkavat aina asiakkaan kanssa yhdessä tilanteen kartoituksella. Yhdessä asiakkaan kanssa määritellään terapian tavoitteet ja asiakas itse päättää, mistä hän on halukas keskustelemaan. Istunnoilla voidaan käyttää erilaisia harjoitteita, kuten esimerkiksi rentoutusharjoitteita ja kehollisia harjoitteita. Kaikki keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Eating disorders
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Child welfare Multiculturalism / immigrants Psychotic disorders Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Bipolar disorder Adoption & placement Pregnancy & birth Eating disorders
My professional background and knowledge

Koulutukseltani olen
- Lä­hi­hoi­ta­ja, en­si­hoi­to­työ
- Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ,
- Joh­ta­mis­tai­don eri­kois­tu­mi­so­pin­not
- Auk­to­ri­soi­tu sek­suaa­li­neu­vo­ja,
- Sek­suaa­li­te­ra­peut­ti,
- Psy­ko­te­ra­peutti, ratkaisukeskeinen


Työ­ko­ke­mus­ta minulla on mo­ni­puo­li­ses­ti mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tuk­ses­ta, mie­len­ter­veys- ja te­ra­pia­työs­tä, maa­han­muut­ta­ja­työs­tä, las­ten­suo­je­lu­työs­tä, se­kä ter­veys- ja so­siaa­li­pal­ve­luis­ta yli 20 vuo­den ajal­ta.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa. Kiinnostuksenani ovat erityisesti mielenterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Olen tottunut työskentelemään myös tulkin kanssa.

Additional information

Ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan voi hakeutua minkä tahansa mieltä painavan asian vuoksi. Syitä terapiaan hakeutumiselle ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, kaikenlaiset mielenterveyden haasteet, työuupumus, erilaiset elämän kriisit, tunne-elämän ja vuorovaikutuksen haasteet tai selittämätön paha olo.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tuetaan asiakasta katsomaan tulevaisuuteen ja keskittymään positiivisiin asioihin elämässään. Asiakasta tuetaan suuntaamaan pienin askelin kohti riittävän hyvää tulevaisuutta hänen itse määrittelemiensä tavoitteiden mukaisesti.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

100e/45min
130e/60min
200e/90min

Viikonloppuna korotetut hinnat. Tarjolla myös etäterapiaa joko puhelimitse taikka videoyhteydellä.

Muualla kuin toimistolla tapahtuvien tapaamisten hinnat sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin lisätään kilometrikorvaukset