Home Page / Find Your Therapist / Sari Oksman

Sari Oksman

Psychotherapist, Social studies, Family therapy
Turku, Turku
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 1.5.-26.12.
Ammatillista kokemustaustaani ovat mm. aikuisten ja parien, nuorten sekä lasten yksilö- ja ryhmätapaamisista, toiminnallisten ja kemiallisten riippuvuuksien hoidosta sekä perheiden ja vanhemmuuden ohjauksesta, kuntoutuksesta ja arvioinnista.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Hei sinulle! Olen pitkän kokemustaustan ja lämpimän läsnäolon taidon omaava psykoterapeutti. Tapani tehdä psykoterapiaa on narratiivinen ja voimavarakeskeinen, jossa keskiössä on dialoginen käsitys ihmisyydestä. Yksinkertaisimmillaan kuvaan tätä psykoterapiassa asiakkaan ja terapeutin välisenä vuorovaikutuksena, jossa jutellaan, ihmettellään ja nähdään sekä koetaan vanha uudessa, hyvän ja voiman hengessä. Tämän vuorovaikutuksen tavoitteena on löytää asiakkaan elämäntarinasta se hyvä ja voima, joiden turvin asiakkaan kyky toimia oman elämänsä ainoana valtiaana vahvistuu ja hänen hyvinvointinsa lisääntyy. Dialogisuus näkyy terapiassa lähtökohtaisesti jo siinä, miten käsitän asiakkaan ihmisenä olemisen ja hänen hyvinvointinsa sitoutuvan syvästi kaikkiin niihin suhteisiin, joissa hän on elänyt ja tällä hetkellä elää.

About my therapy sessions

Tapaamisia kannattelee keskustelemalla vuorovaikuttaminen, jota täydentävät monimuotoiset psykoterapian menetelmät ja väleineet, kuten esim. ajatus- sekä tunneharjoitteet, sukupuutyöskentely, kuvat, kortit, malaaminen ja musiikki. Tapaamisten sisältö koostuu aina yksilöllisten tarpeiden mukaan ja niissä käytetään kuhunkin työskentelykokonaisuuteen parhaiten sointuvia välineitä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

KOULUTUSTAUSTAANI:
- Psykoterapeutti (Valvira, Kela)
- Perheterapeutti
- Sosionomi (AMK)
- Peli- ja päihderiippuvuudet
- Kriisi- ja traumatyö
- Mielenterveyden ongelmat
- Aggressiivisuus ja käytöshäiriöt
- Perhearviointi
- Perheenjäsenten välinen ja varhainen vuorovaikutus

AMMATTILAISENA TOIMIMISEN TAUSTAANI:
Reilun 30:n ammatillisen työvuoden aikana kertynyt laaja kokemus
- parien ja perheiden tapaamisista sekä aikuisten, nuorten ja lasten yksilö- ja ryhmätapaamisista
toiminnallisten ja kemiallisten riippuvuuksien hoidosta
- perheiden ohjauksesta, kuntoutuksesta ja arvioinnista

Client group

ASIAKASKUNTANI KOOSTUU OMAN ELÄMÄNSÄ ASIANTUNTIJOISTA:
Tiedostan sen miten jokainen meistä, oman elämänsä parhaana asiantuntijana, tietää elämänvaiheisiimme kuuluvan luonnollisena osana joskus ahdistuksen ja pettymyksen tunteet sekä vastoinkäymiset. Useimmiten selviämme niistä itse tai lähimmäisten tuella. Kun ristiriidat, ahdistus ja toivottomuuden tunne vaativat liian paljon huomiota ja voimia, tarvitsemme asiantuntijan apua "mielen kevennystä". Koulutettu alan asiantuntija, psykoterapeutti, auttaa meitä löytämään ja käyttämään itsellämme olevaa voimaa ja kykyä ratkaista asiat sekä muuttaa ne, joihin tarvitsemme muutosta.

Olet siis tervetullut sellaisena kuin olet!

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details

Hinnoittelun perusteena on 60 min. tapaaminen.