Home Page / Find Your Therapist / Sari Kettunen

Sari Kettunen

Psychotherapist, Psychologist, Solution-oriented
Etäyhteydellä koko Suomi,
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Voimme tutkia ajatuksiasi, tunteitasi ja kehosi tuntemuksia - ja sitä, miten omaan oloon voi vaikuttaa. Voit pohtia, mitä kohti haluat suuntautua, jotta kokemus itsestäsi on mahdollisimman tasapainoinen. Parhaimmillaan yhteistyö voimaannuttaa, avartaa näkökulmia ja lisää toiveikkuutta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Additional Training

EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen rauhallinen, sensitiivinen ja läsnäoleva. Annan tilaa ja olen aktiivinen, tilanteen ja tarpeen mukaan. Kuulostelen ja kysyn, mikä juuri nyt on tärkeää. Uskon, että kukin itse tietää, mikä on hyväksi ja mitä kannattaa tavoitella. Aina tavoitteiden nimeäminen ei ole helppoa, mutta yhteistyössä itseä ja tarpeita tutkien mahdollisuudet ja toivottu suunta löytyvät.

Terapiasuhde on kannatteleva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Terapia etenee aina siinä tahdissa, joka tuntuu sopivalta.Terapiassa voimme yhdessä tutkia ajatuksiasi ja kaikenlaisia tunteitasi ja samalla huomioida, miten nämä tuntuvat kehossasi - ja miten omaan olotilaan voi vaikuttaa. Terapiassa voit tukemanani tarkastella omia toimintatapojasi ja pohtia, mitä kohti suuntautua niin, että kokemus itsestäsi on mahdollisimman hyvä ja tasapainoinen.

About my therapy sessions

Psykoterapian alussa hahmotellaan työskentelyn tavoitteita. Käymme läpi niitä odotuksia, joita sinulla on työskentelyä kohtaan. Voimme miettiä, millä lailla elämä on erilaista, kun terapia loppuu ja siitä on ollut sinulle toivomasi hyöty. Terapian kuluessa tavoitteita tarkistetaan ja tarvittaessa muokataan.

Yksittäisen terapiakäynnin alussa voin kysyä, mistä nyt on hyvä puhua. Puhumisen lisäksi voimme käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä tai tehtäviä, jotka palvelevat tavoitteitasi. Voimme harjoitella tunnesäätelyä ja tehdä erilaisia mieltä tyynnytteleviä harjoituksia. Tarvittaessa ja yhdessä sopien terapiassa on mahdollista käyttää myös emdr-silmänliikehoitoa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen toiminut psykologina noin 30 vuoden ajan ja psykoterapeuttina 10 vuotta. Työkokemukseni on pääosin perheneuvolasta, jossa työskentelin lasten ja heidän vanhempiensa parissa. Tämän rinnalla olen tehnyt yksilöpsykoterapioita aikuisten kanssa.

Psykoterapeuttinen lähtökohtani on voimavarasuuntautunut ratkaisukeskeisyys. Olen myös emdr-terapeutti ja viimeisimpänä olen opiskellut psykofyysistä psykoterapiaa. Yhdistelen työskentelyssäni lisäksi muita matkan varrella kertyneitä näkökulmia ja menetelmiä kulloisenkin tilanteen mukaan.

Client group

Teen psykoterapiaa lähinnä aikuisten kanssa, mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita vastaanotolleni. Kiinnostuksen kohteinani ovat mielen hyvinvointi ja voimavarat; ajatusten, tunteiden ja kehon välinen yhteys ja itsesäätelyä tukevat keholliset menetelmät sekä traumaattisten kokemusten hoito silmänliiketerapialla (EMDR).

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.