Home Page / Find Your Therapist / Sari Bollström
Psychotherapist, Social studies, Couple therapy
Vihti, Nummela
Lohja,
Helsinki, Lauttasaari
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Tapaamiset myös etävastaanottona. HUOM! KELAn tukemat terapiat: vain pari- ja perheterapiat. Etsitkö elämääsi muutosta? Toivoisitko parisuhteesi toimivan paremmin? Terapiassa voit keskustella luottamuksellisesti, kun olet uupunut tai jokin painaa mieltäsi. Tervetuloa yksin, kaksin, perheenä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Olen terapeuttina kuunteleva ja myötätuntoinen. Ihmisen kunnioitus ja arvostus omana itsenä on itselleni tärkeää ja toivon sen näkyvän jokaisella tapaamisella. Haluan jokaisen tapaamisen olevan tärkeä kohtaaminen ja pysähtyminen asiakkaani asioiden äärelle.

Haluan luoda terapiatapaamisesta asiakkaalle myönteisen ja asiakasta vahvistavan kokemuksen. En kuitenkaan pelkää käsitellä vaikeita asioita. Ei ole asioita, joista terapiassa ei voisi puhua.

About my therapy sessions

Psykoterapiassa terapeutti ja asiakas tutkailevat yhdessä asiakkaan ongelmaa tai etsivät yhdessä asiakkaan voimavaroja. Terapeutin tehtävänä on kuunnella, esittää kysymyksiä, yhdessä pohditaan asioille vaihtoehtoisia tarinoita ja vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Mielelläni käytän apuna mm. sukupuuta ja elämänjanaa. Perheen kanssa työskentelyssä käytössä on myös erilaisia luovia menetelmiä..

Psykoterapian tavoitteena on psyykkinen vahvistuminen ja elämänlaadun paraneminen häiriöiden lievittyessä tai poistuessa ja asiakkaan oman toimintakyvyn parantuessa. Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyöprosessi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Psychotic disorders Personal growth and development Treatment of physical illness To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Minulla on kokemusta perheiden kriisitilanteiden selvittelystä ja tukemisesta terapeuttisin menetelmin. Olen työskennellyt psykiatrian alalla reilut 20 vuotta. Nuorisopsykiatriassa olen ollut sosiaalityöntekijänä 10v ajan. Tuolloin tapasin nuoria, heidän vanhempiaan ja eri verkostoja. Lastenpsykiatriassa olen työskennellyt 2v ajan. Lastensuojelun kanssa olen tehnyt yhteistyötä eri työtehtävien kautta tiiviisti. Lisäksi olen ollut vuoden ajan töissä lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa.

Olen psykoterapeutti / pari - ja perheterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Olen myös työnohjaaja, teen yksilö- ja ryhmätyönohjausta.
Tarvittaessa teen myös kotikäyntejä.

Olen opiskellut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, sillä minua on erityisesti kiinnostanut tehdä työtä ADHD- ja Asperger -piirteisten henkilöiden kanssa. Erilaisuuden ja samanlaisuuden yhteensovittaminen ja niiden arkipäiväksi tekeminen on innostava päämäärä - miten luoda erilaisuudesta vahvuutta.

Client group

Pariterapia ja perheterapia, yksilötapaamiset erilaisissa elämänkriiseissä. Vanhempain ohjaukset liittyen lapsen/nuoren omaan psykoterapiaan.

Additional information

Pariterapiaan tulosyinä voivat olla vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja erilaiset kriisit suhteessa. Pariterapiaan voi hakeutua jo ennen isojen ongelmien syntymistä, mieluummin aiemmin kuin liian myöhään.

Perheterapiaa käytetään tilanteissa, joissa ongelmat liittyvät perheen sisäisiin suhteisiin. Perheterapian aloittamisen perusteluna voi olla yksittäisen perheenjäsenen ongelmat tai useamman jäsenen väliset vuorovaikutus- tai muut vaikeudet.

Perheterapia voidaan toteuttaa erilaisissa kokoonpanoissa ja tapaamisten aikana voidaan kokoonpanoja vaihdella. Osallistujina voi olla koko perhe tai osia siitä, yksi henkilö, vanhempi tai pariskunta.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

45 min aika 95e
60 min aika 115e
90 min aika 155e