Home Page / Find Your Therapist / Sanna Mäki

Sanna Mäki

In education Bachelor of Social Services, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen kognitiiviseksi käyttäytymisterapeutiksi. Olen sosionomi (YAMK) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Olen terapeuttina selkeä, aktiivinen ja autan myös ongelmien jäsentämisessä, joten ajatuksesi saavat olla keskeneräisiä. Pidän tärkeänä turvallista ja toista kunnioittavaa ilmapiiriä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen ja autan ongelmien sekä tavoitteiden jäsentämisessä, joten ajatuksesi saavat olla keskeneräisiä terapiatapaamiseen saapuessasi. Pidän tärkeänä turvallista ja toista kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa on tilaa ja aikaa myös tunteille. Pyrin kohtaamaan toisen ihmisen aina aidosti ja yksilönä. Mielestäni on keskeistä, että terapiassa tulee kokemus kuulluksi tulemisesta. Olen saanut positiivista palautetta selkeästä ja samalla myötätuntoisesta työskentelyotteestani.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Käytän työskentelyssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, kuten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen keskinäisten suhteiden tarkastelua, tarkoituksenmukaisten käyttäytymismuutosten aikaansaamista, rentoutus- ja tietoisuusharjoituksia, hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä sekä hallittua altistamista tunteille, ajatuksille tai tilanteille. Terapiassa voidaan myös harjoitella tarvittavia taitoja ja pyrkiä lisäämään itsetuntemusta. Työskentelyssäni on mukana myös tulevaisuuteen ja voimavaroihin painottuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Phobia/fear Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa Tampereen yliopistossa. Valmistun keväällä 2025. Taustaltani olen sosionomi (YAMK) sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Olen työkennellyt lastensuojelun sijaishuollossa yli 15 vuotta. Pääosin olen toiminut lastensuojeluyksikön vastuuhenkilönä ja vastannut sen toiminnan sisällöstä. Työnkuvaani on kuulunut myös hoito- ja kasvatustyö sijoitettujen lasten kanssa sekä perheiden ja verkostojen kanssa työskentely. Työssäni minulle on ollut aina tärkeää yksilöllinen kohtaaminen, toisen kunnioitus ja yhteistyö.

Client group

Otan vastaan aikuisia yksilöasiakkaita joko yksittäiselle käynnille, lyhyeen prosessiin tai pidempään prosessiin. Suunnittelen käyntimäärät yhdessä asiakkaan kanssa.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.