Home Page / Find Your Therapist / Sanna Laakkonen

Sanna Laakkonen

In education Psychiatric staff nurse, Solution-oriented
Salo,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olipa elämäntilanteesi tällä hetkellä kuinka haasteellinen tahansa, niin aina on toivoa löytää keinoja selvitä eteenpäin. Haluan tarjota sinulle mahdollisuuden pysähtyä miettimään omia vahvuuksiasi sekä löytämään uusia välineitä oman elämäsi ongelmien ratkaisuun.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Olen rauhallinen ja tilaa antava terapeutti, mutta tarvittaessa osaan ottaa myös aktiivisemman roolin. Suhtaudun asiakkaan ongelmiin lempeästi ja myötätuntoisesti. Haluan luoda terapiassa vapautuneen ja rennon ilmapiirin, jossa on helppo puhua ja myös vaan olla. Minulle on erittäin tärkeää, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Työskentelytapani on hyvin asiakaslähtöinen eli asiakas määrittelee mistä keskutelemme sekä myös omat tavoitteensa, joita kohti lähdemme yhdessä työskentelemään. Pyydän usein asiakkaalta palautetta terapiasta, koska haluan kehittyä työssäni. Haluan myös auttaa asiakasta näkemään omia vahvuuksiaan sekä niitä elämän osa alueita, jotka ovat hyvin. Terapia ei ole pelkästään ongelmien miettimistä vaan myös kykyä löytää omia voimavaroja ja omaa elämää rikastuttavia asioita. Koen tärkeäksi etsiä asiakkaan kanssa tulevaisuuteen liittyviä haaveita ja unelmia, jotka auttavat selviytymään eteenpäin myös vaikeasta elämän tilanteesta.

About my therapy sessions

Työskentelytapani on hyvin kokonaisvaltainen ja riippuu paljon asiakkaan omista toiveista. Pääpaino on keskustelulla, johon pyrin luomaan kiireettömän sekä kunnioittavan ilmapiirin. Uskon, että visuaalisilla keinoilla on terapiassa iso merkitys ja siksi voin tarvittaessa hyödyntää myös niitä havannollistamaan asioita. Esimerkiksi kirjoitan paljon asiakkaan havaintoja ylös paperille, josta tutkimme asiaa yhdessä. Joskus on myös helpompi puhua esimerkiksi kävelessä, niin silloin voimme sopia terapian kävellen ulkona luonnossa. Toisinaan asiakkaalle voi olla hyödyllistä ottaa joku läheinen ihminen mukaan johonkin tapaamiskertaan ja silloin toteutamme sen. Asiakas siis päättää siitä, mitä istunnoilla tehdään.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Työskentelen tällä hetkellä seurakunnan palveluksessa diakoniatyöntekijänä ja hyödynnän siinä terapiaosaamistani. Diakoniatyöntekijän lisäksi olen peruskoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja olen suorittanut ratkaisukeskeisen
lyhytterapeuttiin koulutuksen. Lisäksi minulla on myös sielunhoitoon liittyvä koulutus.

Client group

Haluan työskennellä hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa, jotka ovat motivoituneita miettiään omaan elämään liittyviä haasteista ja voimavaroja.
Erityisosaamisekseni oman työni kautta koen asiakkaat, joilla on elämässään kriisi tai muuten halu pysähtyä miettimään omaa elämäänsä. Myös erilaiset ihmissuhteisiin ja omaan jaksamiseen liittyvät ongelmat kuuluvat työni kautta erityisosaamiseeni. Lisäksi haluaisin työskennellä voimavarakeskeisesti asiakkaiden kanssa, jotka kärsivät masennus- ja ahdistusoireista. Tarkoitukseni on tehdä tämän hetkisten opintojeni lopputyö liittyen menneisyyden traumojen käsittelyyn ratkaisukeskeisten menetelmien kautta ja siksi haluaisin etsiä asiakkaita, jotka kokisivat hyötyvänsä tästä voimavaroja korostavasta työskentelytavasta.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Terapian kesto 60 min.