Home Page / Find Your Therapist / Sanna Kaasinen

Sanna Kaasinen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Mikkeli,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, aito ja empaattinen, erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita kunnioittava terapeutti. Haluan auttaa ihmisiä tunnistamaan omat taitonsa ja kykynsä, sekä elämän merkitykselliset asiat, henkilökohtaisia solmukohtia unohtamatta. Tuen kohti toivottua tulevaisuutta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Työskentelytapani on dialoginen ja voimavarakeskeinen. Asiakkaiden tarinat ovat keskeisellä sijalla, kuten myös kaikenlaiset tunteet. Tarkastelen asiakkaiden elämää erityisesti suhteiden näkökulmasta. Olemme syntyneet suhteesta, ja kuolemme suhteiden ympäröimänä. Olemme aina suhteessa johonkin toiseen ja olenkin alkanut näkemään, että identiteettimme koostuu ympäröivän elämän äänistä. Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaiden toiveet ja tavoitteet. Erityinen sydämenasiani ovat vakavasti sairastuneet ja kuolevat, sekä heidän läheisensä.

About my therapy sessions

Työskentelyn alkaessa laadimme yhdessä alustavan suunnitelman työskentelylle, kunnioittaen kuitenkin elämän jatkuvaa muutosta antaen tilaa myös tämänhetkisyydelle ja elämän tarjoamille yllätyksille. Tapaamisen aikana tarjoan aitoja kohtaamisia, sekä mahdollisuutta kokea turvallisessa ympäristössä ilon, surun ja haavoittuvuuden tunteita. Yhdessä tutkimme erilaisia tunnereaktioita, ajatuksia, toimintatapoja, arvoja, uskomuksia ja tarpeita. Tärkeällä sijalla tarkastelussa ovat myös aikaisemmat sukupolvet sekä ylisukupolviset ilmiöt. Kenen kaikkien äänet sinussa tai teissä elävät? Pidän tärkeänä linkittää yhdessä puhutun konkreettiseen arkeen, joten hyviä ajatusmalleja ja toimintatapoja sekä toisin toimimisen mahdollisuuksia tarkastellaan myös.
Työskentelyssä voidaan käyttää erilaisia Mindfulness-harjoituksia tai luontolähtöisiä menetelmiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajana, sosiaalialalla nuorten ja eri ikäisten aikuisten sekä perheiden kanssa sekä koulukuraattorina perusopetuksessa. Viimeisin työkokemukseni on Kasvatus- ja perheneuvon sekä Lastenpsykiatrianvastaanoton perheterapeutin tehtävistä. Toimin myös saattohoidon vapaaehtoisena. Mindfulness- sekä luontolähtöiset menetelmät ovat tarvittaessa osa työskentelyä.
Kohdatessani ihmisiä toiminnassani korostuu helppo lähestyttävyys ja luotettavuus, vahva läsnäolo ihmisen ja hänen asiansa äärellä. Vahva ammatillinen osaaminen, ratkaisukeskeisyys, dialogisuus sekä kyky tunnistaa ja tuoda esille ihmisten luontaiset vahvuudet mahdollistavat asiakkaille yksilöllisen ja tarkoituksenmukaisen sekä toimivan polun kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tasapainoiseen elämään. Elämänkokemuksen mukanaan tuoma nöyryys ja taito katsoa asioita monesta eri näkökulmasta mahdollistavat uuden oppimisen ja jatkuvan, monipuolisen kasvun.

Client group

Perhe- ja paripsykoterapeuttina sekä ratkaisukeskeisenä terapeuttina työskentelen eri-ikäisten ja kaikenlaisissa elämäntilateissa olevien ihmisten kanssa. Erityisosaamista minulla on haastavista eroista, uusperheiden kanssa työskentelystä sekä erilaisista elämänkaaren kriiseistä. Erityisen lähellä sydäntäni ovat vakavasti sairastuneet ja saattohoidossa olevat ihmiset sekä heidän läheisensä.

Additional information

Perhe- ja paripsykoterapiasta voi hakea Kela-korvausta. Tarjoan myös yksilöpsykoterapiaa sekä ratkaisukeskeistä terapiaa itsemaksaville asiakkaille. Tällöin et tarvitse lähetettä, etkä diagnoosia. Työskentely voi siis olla lyhytterapiaa tai pitkäkestoista kuntoutuspsykoterapiaa.

First session price

0.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 30-45 min. 0€
60 min. 90€
90 min. 135€

Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset -10%