Home Page / Find Your Therapist / Sanna Järvikangas-Korte

Sanna Järvikangas-Korte

In education Master of Social Sciences, Cognitive behavior therapy (CBT)
Helsinki, Kaisaniemi
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle! Olen kongnitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelija. Aiemmin olen opiskellut kongnitiivis-integratiivisen lyhytterapian ja ratkaisukeskeisen terapian opinnot. Olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena sosiaalityö.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Terapeuttina olen välittävä, aktiivinen, aito ja kannustava. Minulle on tärkeää luoda tasavertainen, luottamuksellinen ja arvostava suhde asiakkaaseen, jotta asiakkaalle surullisten tai vaikeiden ajatusten ja tunteiden jakaminen on mahdollista. Huolien ja haasteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Voin ottaa uusia asiakkaita loppuvuodesta 2022 lähtien.

About my therapy sessions

Terapeuttina pyrin yhdessä asiakkaan kanssa löytämään sopivan työskentelytavan asiakkaalle sopivalla tahdilla ja työmuodoilla. Työtapani on kognitiivis-integratiivinen. Yhdistän työssäni oppia ja ymmärrystä kognitiivisesta ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. Terapian suunnittelemme aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen arvoihinsa, toiveisiinsa ja tarpeisiinsa pohjaten.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Kognitiisen käyttäytymisterapian psykoterapian opiskelija, Tampereen yliopisto, 2018-2022 (4v.)
Kognitiivis-integratiivinen lyhytterapia, Integrum, 2020 (2,5v.)
Ratkaisukeskeinen terapia, Helsingin psykoterapiainstituutti 2017 (3v.)
YTM, sosiaalityö, 2014

First session price

109.00

Regular session price

109.00

Pricing details