Home Page / Find Your Therapist / Sanna Huuskonen

Sanna Huuskonen

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Lahti, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti sekä Theraplay-terapeutti. Tarjoan psykologin vastaanottokäyntejä odotus- ja vauva-aikaan sekä paripsykoterapiaa, joka voi olla myös Kelan kuntoutuspsykoterapiana. Vastaanotot mahdollisia myös etänä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Psykoterapeuttina pyrin luomaan kohtaavan ja helposti lähestyttävän ilmapiirin, jossa asiakkaalla on turvallinen olo vaikeidenkin asioiden ja tunteiden äärellä. Asiakkaan arvostaminen ja kunnioittaminen ovat minulle tärkeitä perusperiaatteita työssäni. Työotteeltani olen tilaa antava, mutta myös aktiivinen ja asiakkaan kanssa yhdessä määritellään sopivat työtavat.

About my therapy sessions

Työskentelyn pituus ja tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaiden kanssa heidän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Asiakkaiden kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja hyvän yhteistyösuhteen rakentuminen ovat olennaisia tekijöitä työssäni. Työskentelyssä liikutaan sekä elämänhistorian aikana tapahtuneissa merkityksellisissä tapahtumissa että nykyhetkessä, tukien kuitenkin psyykkistä hyvinvointia tässä hetkessä. Keskustelun tukena työskentelyssä voidaan käyttää havainnollistamista ja jäsentämistä paperille. Parityöskentelyssä tuen paria sanoittamaan omia tunteita ja ajatuksia sekä kuulemaan toisen kokemusta. Kiintymyssuhteen tukemisessa odotus- ja vauva-aikana mukana voi olla elementtejä Theraplay-vuorovaikutushoidosta.

Issues often worked with
Relationship problems Challenges in parenting Sexual problems Processing my past Challenging life situation
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Pohjakoulutukseltani olen psykologi, jonka jälkeen olen kouluttautunut pari- ja perhepsykoterapeutiksi sekä Theraplay-terapeutiksi. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus odotus- ja vauva-ajan työskentelystä, sekä vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden tukemisesta.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa tarjoten heille paripsykoterapiaa, joka voi olla myös Kelan kuntoutuspsykoterapiana. Paritapaamiset voivat olla joko yksittäisiä tapaamisia tai pidempiä psykoterapiaprosesseja. Lisäksi työskentelen perhettä suunnittelevien, odottavien tai vauvaperheiden kanssa. Tähän aikaan voi liittyä erilaisia huolia, ahdistuneisuutta, pelkoja tai asiakkaalla voi olla halua työstää omaa taustaansa ja vanhemmuuttaan. Lisäksi parisuhteen ja yhteisvanhemmuuden tukeminen odotus- ja vauva-aikana kuuluvat työkenttääni.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Yksilökäynnin hinta 95 e / 45 min, pariterapiakäynnin hinta on 160 e / 90 min.