Home Page / Find Your Therapist / Sami Kristian Seppänen

Sami Kristian Seppänen

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Couple therapy
Helsinki, Kamppi
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Minulla on laaja kokemus kognitiivisesta ja ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta, paripsykoterapiasta ja perhepsykoterapiasta. Tällä hetkellä 06/2022 paripsykoterapia (myös KELA) sekä lyhytpsykoterapia ovat mahdollisia aloittaa. Ei mahdollista aloittaa pitkiä KELA-yksilöterapioita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Schema therapy Hypnosis

About me as a therapist

Minulle on terapeuttina ominaista myönteisyys ja myötätuntoinen jämäkkyys. Valitsen työskentelyotteeni tilanteesi mukaan, vuorovaikutuksessa. Välillä siinä tarvitaan myötätuntoista jämäkkyyttä, toisinaan taas rauhallista pysähtymistä. Terapiatyössäni heijastuu ymmärrykseni siitä, että jokainen tahtoo tulla kuulluksi ja nähdyksi omalla tavallaan ja edetä omien kykyjensä tahdissa.

Psykoterapeuttina uskon ihmisten selviytymiskykyyn hyvinkin vaikeissa tilanteissa. Kokemukseni mukaan niissä löytyvät voimat rakentavat meissä psyykkistä hyvinvointia ja selviytymistä joita kutsutaan resilienssiksi.
Yksin pärjääminen selviytymiskeinona ei pidemmän päälle riitä ja tästä selviytymisen tavasta irti päästäminen ja uuteen astuminen aiheuttaa kipua. Silloin on luonnollista tuntea vaikeutta tunteiden säätelyssä. Jotta opimme säätelemään hallitsemattomia tunteita ja sitä kautta selviytymään, tarvitsemme toisia ihmisiä. Psykoterapia pystyy olemaan paikka tälle uuden oppimiselle.

About my therapy sessions

Yksilöterapiassa käytän ratkaisukeskeisen psykoterapian, voimavarakeskeisen perheterapian ja kognitiivisen lyhytpsykoterapian menetelmiä. Pariterapiassa käytän tunnekeskeisen pariterapian (EFT) ja psykoanalyyttisen psykoterapian menetelmiä.
Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa näkökulmat ovat enemmän nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, menneisyys näyttäytyy voimavarana. Yhdistän yksilöterapiassa kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja tunnetyöskentelyn menetelmiä ja siten terapiassani tehdään tarpeen mukaisesti mm. mielikuvaharjoituksia, rentoutusta sekä hyväksymisharjoituksia. Skeematerapia on tutkitusti sekä työkokemukseni mukaan osoittautunut vaikuttavaksi erityisesti tunne-elämän epävakauden hoidossa.
Tunnekeskeisessä pariterapiassa rakennan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille opetellen ilmaisemaan ja hyväksymään omaa ja toisen tarvitsevuutta. Lisään ja syvennän näkökulmaa parisuhteeseen psykoanalyyttisesti (paripsykoterapian KELA-pätevyys)

Issues often worked with
Sexual problems Anger management Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen toiminut yksityisenä psykoterapian tekijänä vuodesta 2009. Psykoterapeuttina olen ollut julkisella sektorilla mm. Pariterapiayksikössä Helsingissä, perheterapeuttina A-klinikoilla sekä perhekuntoutuksessa. Ensimmäinen pitkä psykoterapiakoulutukseni on perheterapiasta, toinen ratkaisukeskeisestä yksilöterapiasta ja välissä olen työskennellyt parien kanssa tunnekeskeisen pariterapian menetelmin. Pariterapiassa parien kanssa käytän tunnekeskeistä ja psykoanalyyttistä viitekehystäni, yhdistäen siihen ratkaisukeskeistä ja kognitiivista osaamistani sekä perheterapiaa . Olen lisännyt työvälineitäni koulutuksissa ja käyn säännöllisesti omissa työnohjauksissa.

First session price

102.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Paripsykoterapia 75 min 160€
Paripsykoterapia 1 h 135€ (Tunnekeskeinen, psykodynaaminen)
Lyhytpsykoterapia 45 min 120€ (kognitiivinen/ratkaisukeskeinen)
Kela-yksilöpsykoterapia 102€ 45 min

Käynti pitää peruuttaa 48 arkitunnin sisällä tai siirtää sitä mikäli terapeutilta löytyy korvaava aika. Maanantain aika peruttava edellisenä perjantaina. Peruuttamattomasta käynnistä veloitetaan täysi korvaus.