Home Page / Find Your Therapist / Sami Kristian Seppänen

Sami Kristian Seppänen

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Solution-oriented
Helsinki, Kamppi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Voit hakeutua vastaanotolleni yksilöpsykoterapiaan, pariterapiaan tai perhepsykoterapiaan suomeksi tai englanniksi. Näistä KELAn tukea voit hakea vastaanotollani yksilöpsykoterapiaan ja perhepsykoterapiaan. Tarjoan päiväaikoja etäterapiamahdollisuudella.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Schema therapy

About me as a therapist

Minulle on terapeuttina ominaista myönteisyys ja myötätuntoinen jämäkkyys. Valitsen työskentelyotteeni tilanteesi mukaan, vuorovaikutuksessa. Välillä siinä tarvitaan myötätuntoista jämäkkyyttä, toisinaan taas rauhallista pysähtymistä. Terapiatyössäni heijastuu ymmärrykseni siitä, että jokainen tahtoo tulla kuulluksi ja nähdyksi omalla tavallaan ja edetä omien kykyjensä tahdissa.

Psykoterapeuttina uskon ihmisten selviytymiskykyyn hyvinkin vaikeissa tilanteissa. Kokemukseni mukaan niissä löytyvät voimat rakentavat meissä psyykkistä hyvinvointia ja selviytymistä joita kutsutaan resilienssiksi.
Yksin pärjääminen selviytymiskeinona ei enää riitä ja siitä irti päästämisestä luopuminen ja uuteen astuminen aiheuttaa kipua. Silloin on luonnollista tuntea vaikeutta tunteiden säätelyssä. Jotta opimme säätelemään hallitsemattomia tunteita ja sitä kautta selviytymään, tarvitsemme toisia ihmisiä. Psykoterapia pystyy olemaan paikka tälle uuden oppimiselle.

About my therapy sessions

Yksilöterapiassa käytän ratkaisukeskeisen psykoterapian, voimavarakeskeisen perheterapian ja kognitiivisen lyhytpsykoterapian menetelmiä. Pariterapiassa käytän tunnekeskeisen pariterapian (EFT) ja ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä.
Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa näkökulmat ovat enemmän nykyisyydessä ja tulevaisuudessa ja siinä mnneisyys näyttäytyy voimavarana. Yhdistän yksilöterapiassani kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja tunnetyöskentelyn menetelmiä ja siten terapiassani tehdään tarpeen mukaisesti mm. mielikuvaharjoituksia, rentoutusta sekä hyväksymisharjoituksia. Skeematerapia on tutkitusti sekä työkokemukseni mukaan osoittautunut vaikuttavaksi erityisesti tunne-elämän epävakauden hoidossa.
Tunnekeskeisessä pariterapiassa rakennan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille opetellen ilmaisemaan ja hyväksymään omaa ja toisen tarvitsevuutta.
Perheterapiassa käytän dialogisia menetelmiä perheen sisäisen vuorovaikutuksen hoitamiseksi.

Issues often worked with
Sexual problems Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen toiminut yksityisenä psykoterapian tekijänä vuodesta 2009. Psykoterapeuttina olen ollut julkisella sektorilla mm. Pariterapiayksikössä Helsingissä, perheterapeuttina A-klinikoilla sekä perhekuntoutuksessa. Ensimmäinen pitkä psykoterapiakoulutukseni on perheterapiasta, toinen ratkaisukeskeisestä yksilöterapiasta ja välissä olen työskennellyt parien kanssa tunnekeskeisen pariterapian menetelmin. Pariterapiassa parien kanssa käytän tunnekeskeistä ja ratkaisukeskeistä viitekehystäni. Olen lisännyt työvälineitäni kognitiivisen lyhytpsykoterapian kaksivuotisessa koulutuksessa, käyn säännöllisesti omissa työnohjauksissa ja rajaan työmäärääni jotta työni laatu on mahdollisimman hyvä.

First session price

98.00

Regular session price

98.00

Pricing details

Pariterapia 75 min 160€
Pariterapia 1 h 135€
Käynti pitää peruuttaa 48 tunnin sisällä tai siirtää sitä mikäli terapeutilta löytyy korvaava aika. Peruuttamattomasta käynnistä veloitetaan täysi korvaus.