Home Page / Find Your Therapist / Sami Kristian Seppänen

Sami Kristian Seppänen

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Couple therapy
Helsinki, Kamppi
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments
Yksilöpsykoterapia, lyhytpsykoterapia, pariterapia/perhepsykoterapia suomi/ englanti. KELAn tukea voit hakea vastaanotollani yksilöpsykoterapioihin ja perhepsykoterapiaan. Tällä hetkellä vain pariterapiat ja lyhytterapiat mahdollisia. Huom! Ei pitkien kela-terapioiden aloittamismahdollisuutta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Schema therapy

About me as a therapist

Minulle on terapeuttina ominaista myönteisyys ja myötätuntoinen jämäkkyys. Valitsen työskentelyotteeni tilanteesi mukaan, vuorovaikutuksessa. Välillä siinä tarvitaan myötätuntoista jämäkkyyttä, toisinaan taas rauhallista pysähtymistä. Terapiatyössäni heijastuu ymmärrykseni siitä, että jokainen tahtoo tulla kuulluksi ja nähdyksi omalla tavallaan ja edetä omien kykyjensä tahdissa.

Psykoterapeuttina uskon ihmisten selviytymiskykyyn hyvinkin vaikeissa tilanteissa. Kokemukseni mukaan niissä löytyvät voimat rakentavat meissä psyykkistä hyvinvointia ja selviytymistä joita kutsutaan resilienssiksi.
Yksin pärjääminen selviytymiskeinona ei enää riitä ja siitä irti päästämisestä luopuminen ja uuteen astuminen aiheuttaa kipua. Silloin on luonnollista tuntea vaikeutta tunteiden säätelyssä. Jotta opimme säätelemään hallitsemattomia tunteita ja sitä kautta selviytymään, tarvitsemme toisia ihmisiä. Psykoterapia pystyy olemaan paikka tälle uuden oppimiselle.

About my therapy sessions

Yksilöterapiassa käytän ratkaisukeskeisen psykoterapian, voimavarakeskeisen perheterapian ja kognitiivisen lyhytpsykoterapian menetelmiä. Pariterapiassa käytän tunnekeskeisen pariterapian (EFT) ja ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä.
Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa näkökulmat ovat enemmän nykyisyydessä ja tulevaisuudessa ja siinä mnneisyys näyttäytyy voimavarana. Yhdistän yksilöterapiassani kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja tunnetyöskentelyn menetelmiä ja siten terapiassani tehdään tarpeen mukaisesti mm. mielikuvaharjoituksia, rentoutusta sekä hyväksymisharjoituksia. Skeematerapia on tutkitusti sekä työkokemukseni mukaan osoittautunut vaikuttavaksi erityisesti tunne-elämän epävakauden hoidossa.
Tunnekeskeisessä pariterapiassa rakennan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille opetellen ilmaisemaan ja hyväksymään omaa ja toisen tarvitsevuutta.
Perheterapiassa käytän dialogisia menetelmiä perheen sisäisen vuorovaikutuksen hoitamiseksi.

Issues often worked with
Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen toiminut yksityisenä psykoterapian tekijänä vuodesta 2009. Psykoterapeuttina olen ollut julkisella sektorilla mm. Pariterapiayksikössä Helsingissä, perheterapeuttina A-klinikoilla sekä perhekuntoutuksessa. Ensimmäinen pitkä psykoterapiakoulutukseni on perheterapiasta, toinen ratkaisukeskeisestä yksilöterapiasta ja välissä olen työskennellyt parien kanssa tunnekeskeisen pariterapian menetelmin. Pariterapiassa parien kanssa käytän tunnekeskeistä ja ratkaisukeskeistä viitekehystäni. Olen lisännyt työvälineitäni kognitiivisen lyhytpsykoterapian kaksivuotisessa koulutuksessa ja käyn säännöllisesti omissa työnohjauksissa.

First session price

90.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Pariterapia 75 min 160€
Pariterapia 1 h 135€ (Tunnekeskeinen)
Lyhytterapia 45 min 120€ (kognitiivinen/ratkaisukeskeinen)

Käynti pitää peruuttaa 48 tunnin sisällä tai siirtää sitä mikäli terapeutilta löytyy korvaava aika. Peruuttamattomasta käynnistä veloitetaan täysi korvaus.