Home Page / Find Your Therapist / Saija Tahkola

Saija Tahkola

Psychotherapist, Social studies, Crisis and trauma
Vantaa, Myyrmäki
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen ihmissuhdekysymyksiin sekä kriisi- ja traumahoitoon erikoistunut psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti ja seksuaalineuvoja. Autan Sinua, jos koet tarvitsevasi apua vaikeaan elämäntilanteeseesi, tunnekokemuksiisi tai jaksamiseesi. Työskentelytapani on kohtaava, avoin ja vuorovaikutteinen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

EMDR Sexual therapeutic knowledge Body-oriented psychotherapy Crisis and traumas Supporting attachment Neuropsychiatric coach Mindfulness

About me as a therapist

Terapiassa haetaan toipumisen ja hyvinvoinnin kokemusta, joka yhdistyy mielen, tunteiden ja kehollisen kokemisen tasoilla. Koen tärkeänä, että terapiasuhteessa tulet kuulluksi ja ymmärretyksi. Joskus jo se, että voi puhua vaikeista asioista, auttaa.
Asiakkaat ovat kuvailleet minun olevan lähestymistavaltani rauhallinen, oivalluksiin saattava ja lämmin. Ajattelen, että läsnäolemisella saavutetaan yhdessä ymmärrystä, joka on merkityksellistä toipumiselle. Läsnäoleminen voi olla pohtimista ja ajan antimista prosessille, toisaalta se voi olla intensiivistä keskustelua asiakkaalle akuuteista aiheista.

Autan mielelläni vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteisiin liittyvissä asioissa. Olen työskennellyt seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden kanssa (lapset, nuoret ja aikuiset). Koulu- ja työpaikkakiusaamisen ilmiöt ovat minulle myös tuttuja. Erityisosaamisena kompleksiset traumahoidot ja dissosiaatiohäiriön hoito.

About my therapy sessions

Terapia on yhteistä vuoropuhelua asiakkaan esille nostamista teemoista. Terapian alussa keskustelemme terapian tulosyistä ja kartoitamme tavoitteet, jotka ohjaavat kohti toivottua muutosta. Joskus keskustelun tukena voidaan käyttää kortteja, valokuvia tai kirjoittamista. Myös läsnäolo- ja keskittymisharjoitukset ovat osa terapiaa.
Pari- tai perheterapioissa kokoonpanot voivat olla yhteisiä tai yksilökäyntejä. Aikaa annetaan tapahtuneiden läpikäymiselle, ja uudelleen prosessoinnille. Yksilöterapiassa perheterapian viitekehystä hyödynnetään tarkastelemalla menneisyydessä koettuja vuorovaikutussuhteita, sekä voimavaroja ja haasteita, joilla voi olla vaikutusta nykyisyydessä selviytymiseen.
Sensomotorisessa psykoterapiassa yhdistetään kognitiivinen prosessointi kehon tuntemuksiin. Terapian tarkoituksena on parantaa integratiivisesti mielen ja kehon hyvinvointia. Hoidossa hyödynnetään EMDR-terapiaa. Terapia sopii mm. masennus -, uupumus-, PTSD - ja dissosiaatio - oireista kärsiville.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Eating disorders Obsessive-compulsive disorder Bipolar disorder Phobia/fear
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare Multiculturalism / immigrants Seriously traumatized patients and dissociative disorders
First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details