Home Page / Find Your Therapist / Saija Hillebrand

Saija Hillebrand

In education Occupational therapist, Crisis and trauma
Porvoo,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 19.7.-15.8.
This therapist offers education therapy. Read More.
Luottamuksellinen, turvallinen ja häpeää vähentävä työskentely on minulle erityisen tärkeää. Pyrimme yhdessä löytämään kokonaisvaltaisemman, tasapainoisemman ja onnellisemman tavan kokea itsesi ja muut. Nyt vapaana tutustumiskäyntiaikoja syksyllä alkavia jaksoja varten. P. 04578720817
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
About me as a therapist

Olen tällä hetkellä vakaviin kiintymyssuhdetraumoihin suuntautuvassa traumapsykoterapeuttikoulutuksessa. Työskentelyssäni korostuu herkistyminen asiakkaan sanattomalle ja keholliselle viestinnälle. Luottamuksellinen, turvallinen ja häpeän vähentämiseen tähtäävä työskentely on minulle erityisen tärkeää. Traumapsykoterapiassa terapeutti on yleensä perinteisiä psykoterapiamuotoja aktiivisempi ja pyrin lisäämään asiakkaan oman mielen tutkimista tarkentavin kysymyksin. Ohjaan usein huomion oman kehon kuunteluun ja kehollisten reaktioiden huomioimiseen ja ymmärtämiseen. Työskentelyyni kuuluu asiakkaan kannustaminen tutkimaan kaikkia puoliaan hyväksyvästi ja empatialla. Pyrin lisäämään itsensä kokemista kokonaisena ja tasapainoisena.

About my therapy sessions

Istunnoilla käytetään perinteisen vuorovaikutuksellisen keskustelun rinnalla kehollisia läsnäoloharjoituksia, vireystilan arviointi- ja seurantavälineitä sekä standardisoituja arviointimenetelmiä (mm. traumaperäinen stressireaktio, dissosiatiiviset oireet, kiintymyssuhde). Minulle on luontaista käyttää myös erilaisia luovia terapiamenetelmiä, jos asiakas kokee ne hyödyllisinä. Usein traumapsykoterapian aluksi keskitytään vakauttamiseen, mikä tarkoittaa arjen sujuvuuden varmistamista. Tutkimme yhdessä arjen tilanteita, jotka tuovat sinulle voimia ja tasapainoa. Tämän lisäksi tarkastelemme menneisyyden traumaattisten tapahtumien näyttäytymistä tässä hetkessä ja harjoittelemme keinoja kohdata oireita laukaisevia tilanteita. Lisäksi voimme käyttää EMDR menetelmää, osana pidempää psykoterapiajaksoa, yksittäisten traumatapahtumien esim. onnettomuuden hoidossa. ( I tason EMDR koulutus.) EMDR:n soveltuvuudesta tehdään erillinen arvio.

Issues often worked with
Subtance abuse/addiction Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukselta psykiatriaan suuntautunut toimintaterapeutti YAMK. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa psykoosikuntoutuksen puolella sekä työllistämispuolella nuorten työpajakentällä keskittyen psyykkisen toiminta- ja työkyvyn arviointiin ja tukemiseen. Lisäksi olen toiminut esimiestehtävissä.

Client group

Työkokemukseni ja koulutukseni palvelee parhaiten nuoria aikuisia, mutta olen avoin muillekin asiakkaille. Teen koulutukseni aikana töitä 18-50-vuotiaiden kanssa. Erityisesti varhaiseen kiintymyssuhteeseen liittyvä traumatisoituminen kuten altistuminen väkivallalle tai seksuaaliselle hyväksikäytölle ovat tapahtumia, joihin traumapsykoterapialla voi olla annettavaa.

Additional information

Suosi ensisijaisesti yhteyden ottamista puhelimitse tietosuojan lisäämiseksi p. 045 78720817

Voit käydä tutustumassa myös omiin kotisivuihini:
www.saijahillebrand.fi

Traumapsykoterapia on kehitetty tukemaan traumaattisten tapahtumien käsittelyä ja traumaperäisten häiriöiden hoitoa. Traumapsykoterapia on itegratiivinen psykoterapiamuoto, joka pohjautuu perinteisiin psykoterapiamuotoihin sekä lisäksi evoluutioteoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan,
uusiin neurotieteisiin ja kehonhoitomalleihin.

First session price

40.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Minduun yhteydenottojärjestelmä täyttää tietosuojalain mukaiset vaatimukset, mutta tietoturvan lisäämiseksi ethän kirjaa yhteydenottopyyntöön terveystietojasi. Suosi yhteyden ottamista puhelimitse p. 045 78720817