Home Page / Find Your Therapist / Saara Halme
In education Psychologist, Cognitive
Helsinki, Ruoholahti
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa oleva psykologi. Tarjoan keskustelutukea monenlaisiin elämän haasteisiin: oli kyseessä sitten haastava elämäntilanne tai pitkäaikaisempi oireilu, johon kaipaat muutosta. Tahdon auttaa sinua elämään oman näköistäsi, itsellesi merkityksellistä elämää.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Minulle palkitsevinta psykologin työssä on, kun huomaan asiakkaan oivaltavan yhteisen työskentelyn tuloksena jotain uutta itsestään. Asiakas on aina oman mielensä paras asiantuntija, ja haluan auttaa häntä tässä oman mielensä tutkimisessa. Olen tottunut työskentelemään tehokkaasti ja tavoitteellisesti, ja olen tyyliltäni aktiivinen. Lempeä, avoin ja armollisuuteen kannustava asenne on minulle työssäni tärkeää. Tahdon auttaa asiakasta tarkastelemaan tilannettaan uudessa valossa, ja tätä kautta auttaa häntä löytämään uusia, omaa hyvinvointia tukevia tapoja ajatella ja toimia.

En valitettavasti tarjoa kela-terapioita tai HUS-ostopalveluterapioita.

About my therapy sessions

Tapaamisillani työskennellään aktiivisesti ja yhdessä pohtien. Työskentely kanssani on tavoitteellista, ja se sisältää yleensä myös kotona tehtäviä harjoituksia. Näin muutos ei tapahdu vain vastaanoton suljettujen seinien sisällä, vaan se siirtyy myös asiakkaan omaan arkeen.

Ensimmäisillä tapaamisilla jäsennämme tilannetta yhdessä, mikä yleensä jo itsessään helpottaa oloa. Tämän jälkeen aloitamme aktiivisen työskentelyn tilanteen helpottamiseksi. Joskus keinot löytyvät tilanteen tarkastelusta eri kantilta, joskus taas oman toiminnan muutoksista. Joskus taas esimerkiksi omien arvojen ja tavoitteiden kirkastaminen tai omien tunteiden parempi ymmärrys tuovat helpotusta. Minulle on tärkeää tehdä terapeuttisesta työskentelystä asiakkaan näköistä. Etsimme siis yhdessä juuri sinulle sopivat keinot oman olosi parantamiseen.

Issues often worked with
Sexual problems Anger management Hurting yourself Self-destructive thoughts Challenges in parenting Difficulty sleeping Processing my past Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa oleva laillistettu psykologi. Ennen nykyistä yksityisvastaanottoani olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa, jossa työskentelin etenkin pakko-oiresen häiriön ja muiden ahdistuneisuuteen liittyvien haasteiden parissa. Lisäksi olen toiminut projektipäällikkönä erilaisissa terapiatyöhön ja psykologien töihin liittyvissä kehittämistehtävissäm sekä työskennellyt sukupuoliristiriitaa kokevien ihmisten kanssa. Lisäksi olen työskennellyt avoimessa yliopistossa opettaen työhön ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä aiheita. Tällä hetkellä työskentelen terapiavastaanottoni lisäksi terveysteknologia-alan yrityksessä asiantuntijatehtävissä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Minulle erityisen tuttuja teemoja ovat pakko-oireet ja muunlainen ahdistuneisuus, sekä vaativuuden ja uhrautuvuuden teemat, mitkä voivat näkyä elämässä esimerkiksi uupumuksena.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details