Home Page / Find Your Therapist / Rosa Kolehmainen

Rosa Kolehmainen

Psychotherapist, Social studies, Solution-oriented
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja sosionomi AMK. Terapeuttina olen lämmin, turvallinen ja toista arvostava. Psykoterapeuttina minulle on tärkeää avoimen ja luottamuksellisen suhteen luominen, joka on hyvän ja turvallisen yhteistyösuhteen perusta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja työskentelen asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa pyritään suuntaamaan huomio asiakkaan voimavaroihin, mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Terapiassa kuljetaan pienin askelin ja asiakkaan tahdissa kohti toivottua tulevaisuutta. Huumori, mielikuvitus ja toivo kuuluvat psykoterapiaan.

About my therapy sessions

Terapiaistunnolla tutkitaan asiakkaan kokemuksia, huolia, uskomuksia ja tavoitteita, asiakkaan ehdoilla. Erilaisia menetelmiä kuten kehollisia harjoituksia, piirtämistä ja kirjoittamista voidaan käyttää psykoterapeuttisen keskustelun tukena, asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on omien selviytymiskeinojen ja voimavarojen etsimistä, hyvän elämän rakentamista,uusien näkökulmien löytämistä ja yhdessä tutkimista.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

100e/45min