Home Page / Find Your Therapist / Riitta Hirvonen

Riitta Hirvonen

Psychotherapist, Psychologist, Solution-oriented
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Toivon tunteen herättäminen ja vahvistaminen sekä kokemus kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta; mikään aihe ei ole tabu ja kaikki tunteet ovat sallittuja, ovat eräitä psykoterapian tärkeitä tehtäviä. Ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina olen aktiivinen ja sekä sovittavien aikojen suhteen joustava.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina olen aktiivinen ja huomannut "hyvien" kysymysten olevan yksi parhaista työvälineistä ajattelun ja asenteiden sekä rajoittavien uskomusten kyseenalaistamiseen ja tarvittaessa niiden muuttamiseen. Tärkeää hyvän asiakas- ja yhteistyösuhteen luomisessa on empatian lisäksi myös luottamus, myönteisyys ja jo olemassa olevien voimavarojen huomioiminen ja hyödyntäminen asiakaslähtöisesti. Pitkän linjan ammattilaisena auttamistyössä sekä psykologina että terapeuttina minua on motivoinut ja motivoi edelleen eniten, asiakkailta saatu myönteinen palaute.

About my therapy sessions

Psykoterapeuttisessa yhteistyössä voidaan keskustelun lisäksi sopia erilaisia teemoihin soveltuvia harjoituksia, kuten mielikuvatyöstämistä, kirjoittamista ja rentousharjoituksia. Tarvittaessa edellä mainitut helpottavat tavoitteiden mukaisten muutosten suuntaisessa työskentelyssä ja motivaation ylläpitämisessä sekä vahvistavat muutosten kytkeytymistä arkielämään.

Issues often worked with
Challenges in parenting To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Gender or Sexual-Identity Questions Processing my past Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Ammatillista kokemusta yksityisenä ammatinharjoittajana toimimisesta minulle on ennättänyt kertyä jo lähes 20 vuoden ajan. Ennen yrittäjyyttä työskentelin psykologina mm. perusterveydenhuollossa, kasvatus- ja perheneuvolassa sekä ammatillisessa ryhmäkuntoutuksessa. Olen työskennellyt myös yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollossa (YTHS), mielenterveyspuolella. Työterveyshuollossa työpsykologin työ on avartanut tietämystä tämän päivän työelämän haasteista ja mahdollisuuksista. Kaikki edellä mainitut ovat omalta osaltaan mahdollistaneet erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamisen ja heidän kanssaan yhteistyön, mitä olen voinut hyödyntää myöhemmässä vaiheessa psykoterapeuttisessa työssäni reilun 10 vuoden ajan.

First session price

50.00

Regular session price

85.00

Pricing details

85,00/45 min.