Home Page / Find Your Therapist / Riina Tähti

Riina Tähti

In education Bachelor of Social Services, Cognitive
Helsinki, Kamppi
Kouvola, Keskusta
Etäyhteyksin koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Terapeuttina olen huumorintajuinen, energinen, välittävä ja empaattinen. Työssäni minua ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä ja yksilön omaa kokemusmaailmaa kohtaan. Tarjoan kognitiivista koulutusterapiaa ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Terapiassa asiakkaan ja terapeutin välille luodaan luottamuksellinen ja turvallinen tila käsitellä asiakkaalle merkityksellisiä tapahtumia, ajatuksia sekä tunteita. Terapiassa pyritään aina kohti parempaa itseymmärrystä. Istunnoissa edetään aina asiakkaan tahdilla tutkien hänen tapaansa nähdä ympäröivä maailma, muut ja itsensä. Terapeuttina minulle on tärkeää on tasavertainen ja kunnioittava yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Haluan lempeästi kannustaa asiakkaitani erilaisiin uusiin ajatusmalleihin ja toimintatapoihin, sekä auttaa etsimään toimivia ratkaisuja elämän haasteisiin ja solmukohtiin.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän elämäntilanne ja merkitään asiakkaan haluamat muutostoiveet. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään vaikkapa tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita, ja niiden merkityksiä, erilaisten elämän tapahtumien syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta uusien oivallusten äärelle, ja parantaa asiakkaan elämänlaatua. Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja säätely, automaattiset ajatukset, sekä tulkinnat itsestä että muista. Erityisesti pidän elämänjana työskentelystä itsetuntemuksen ja ymmärtämisen lisäämiseksi, tunnetyöskentelystä, altistamisesta, ja erilaisista käyttäytymiskokeista.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen toiminut 13 vuotta lastensuojelualalla muun muassa neuropsykiatristen(erityisesti ADHD ja ADD), käytösoireisten ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten (14v-20v) ja heidän perheidensä kanssa.

Kiinnostukseni kohteet ovat: Lastensuojelun sijaishuollossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen elämän haasteet, neuropsykiatriset asiakkaat (erityisesti ADHD), käytösoireiset ja päihteiden käytöllä oirehtivat nuoret ja aikuiset, pakko-oireet, itsetunto-ongelmat, syömishäiriöt, (työ)uupumus, elämän muutosvaiheiden tuomat haasteet, ahdistus ja masennus.

Client group

Terapeuttina työskentelen aikuisten, ja yli 13 vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.