Home Page / Find Your Therapist / Riina Tähti

Riina Tähti

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Cognitive
Kouvola, Keskusta
Etäyhteydellä, koko Suomi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Terapeuttina olen huumorintajuinen, energinen, välitön ja empaattinen. Työssäni minua ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä ja yksilön omaa kokemusmaailmaa kohtaan. Käytän kognitiivisen psykoterapian menetelmien ohella joustavasti myös skeema- ja tunnekeskeisen psykoterapian menetelmiä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Terapeuttina minulle on tärkeää tasavertaisen, luottamuksellisen ja kunnioittavan yhteistyösuhteen luominen. Terapiassa haluan tarjota sinulle turvallisen tilan, jossa sinun on helppo tuoda esille itsellesi merkityksellisiä tapahtumia, kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Etenemme aina sinun tahdillasi, kun tutkimme ja jäsennämme tapaasi nähdä ympäröivä maailma, muut ja itsesi. Lempeällä kannustuksella ja aktiivisella työotteella haluan auttaa sinua löytämään juuri sinulle sopivia uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja elämääsi. Ajattelen, että jokaisen tarina on kertomisen ja kuulemisen arvoinen ja Terapeuttina koen, että minulla on etuoikeus olla mukana matkallasi.

About my therapy sessions

Käytän työssäni laajasti kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Terapeuttina olen aktiivinen ja eteenpäin pyrkivä, tarvittaessa tilaa-antava. Terapian alussa kartoitetaan yhdessä elämäntilannetta, hahmotetaan elämäntarinaa ja keskustellaan muutostoiveista. Yhdessä asetettuja tavoitteita työstetään muun muassa tarkastelemalla vuorovaikutussuhteita ja niiden merkityksiä, erilaisia tapahtumien syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa sinua uusien oivallusten äärelle ja parantaa elämänlaatua. Suurennuslasilla tutkimme myös tunteita, tunteiden tunnistamista ja niiden säätelyä, automaattisia ajatuksia sekä tulkintoja itsestä ja muista. Erityisesti koen hyödylliseksi elämänjanatyöskentelyn, tunnetyöskentelyn, sekä kokemuksellisesta työskentelystä skeematerapeuttiset interventiot kuten mielikuvaharjoitteet ja tuolityöskentelyn.

Issues often worked with
Challenging life situation Personality disorders Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse Self-destructive thoughts Personal growth and development Bipolar disorder Hurting yourself
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Minulla on työkokemusta 15 vuodelta lastensuojelusta, jossa olen työskennellyt muun muassa käytösoireisten, neuropsykiatristen (erityisesti ADHD ja ADD) ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten (14v-20v) ja heidän perheidensä kanssa.

Client group

Työskentelen lasten ja nuorten (9-25v.) ja aikuisten kanssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on lastensuojelun sijaishuollossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen elämän haasteet, käytösoireiset lapset ja nuoret sekä päihteiden käytöllä oirehtivat nuoret ja aikuiset, persoonallisuushäiriöt etenkin epävakaat, traumat, itsetunto-ongelmat, elämän muutosvaiheiden tuomat haasteet, ahdistus ja masennus.

Additional information

Erikoistumisopinnot ovat alkaneet skeematerapian parissa.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Yksilöpsykoterapia 100€/45min

Laskuun lisätään toimistomaksu 8,90€, ja KELAn omavastuuosuuksien hakemisesta asiakkaan puolesta veloitetaan 10€ /lasku.