Home Page / Find Your Therapist / Riina Tähti

Riina Tähti

In education Bachelor of Social Services, Cognitive
Helsinki, Kamppi
Kouvola, Keskusta
Etäyhteyksin koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi, olen myös ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Koulutukseltani olen sosionomi, ja suuntautuminen opinnoissa ja työuralla on ollut lastensuojeluun, päihde- ja mielenterveystyöhön. Tarjoan kognitiivista koulutusterapiaa ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Työotteeni on uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava sekä ratkaisuja etsivä. Pyrin tasavertaiseen ja kunnioittavaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa, jota ohjaa yhdessä asetetut tavoitteet ja käytännön harjoittelu. Terapiassa saat turvallisen tilan, jossa voit käsitellä merkityksellisiä asioita, ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiassa tutkitaan asiakkaan tahdilla asiakkaan tilannetta, tapaa nähdä ympäröivä maailma ja itsensä. Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän elämäntilanne ja mietitään, mihin suuntaan toivotaan muutosta. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään vaikkapa tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita, ja niiden merkityksiä asiakkaalle, erilaisten elämän tapahtumien syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia oivalluksia ja arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ja parantaa hänen elämänlaatua. Uusien ratkaisujen ja käyttäytymisten harjoitteleminen käytännössä menetelmänä auttaa myös korvaamaan elämää hankaloittavia toimintamalleja tai selviytymiskeinoja.Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja säätely, automaattiset reaktiot ja ajatukset, sekä tulkinnat itsestä että muista.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen toiminut yli 11 vuotta lastensuojelualalla muun muassa neuropsykiatristen (erityisesti ADHD ja ADD), käytösoireisten ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten ja heidän perheidensä, perhetyösä ja jälkihuollon ohjauksessa.

Kokemusta ja kiinnostuksen kohteet lastensuojelun sijaishuollossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen elämän haasteet, neuropsykiatriset asiakkaat (erityisesti ADHD), käytösoireiset ja päihteiden käytöllä oirehtivat nuoret ja aikuiset, pakko-oireet, sosiaalinen ahdistus, itsetunto-ongelmat, syömishäiriöt, (työ)uupumus, elämän muutosvaiheiden tuomat haasteet, ahdistus ja masennus.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.