Home Page / Find Your Therapist / Riikka Ylikoski

Riikka Ylikoski

In education Nurse, Cognitive
Etäyhteydellä koko Suomi,
Kankaanpää,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan kognitiivista lyhytterapiaa sekä psykoterapiaopintoihin liittyvää pitkää ja lyhyttä työnohjattua koulutuspsykoterapiaa. Minulla on kymmenen vuoden kokemus päihderiippuvaisten kanssa työskentelystä. Lisäksi tutuiksi ovat tulleet muut riippuvuudet, mielialahäiriöt ja itsetunto-ongelmat.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Asiakastyössä olen rauhallinen ja kuunteleva analyyttinen kiteyttäjä, joka on kiinnostunut kokonaisuudesta. Ensisijaisena tavoitteenani on luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentuminen asiakkaiden kanssa terapiasuhteen ollessa tutkitusti vaikuttavin hoitava tekijä terapiassa. Turvallisessa terapiasuhteessa asiakkaan on mahdollista levollisesti pysähtyä tutkimaan omia kokemuksiaan. Sen avulla on mahdollista käsitellä aluksi mahdottomiltakin tuntuvia asioita. Osaan olla tarvittaessa suorapuheinen vaikeissakin asioissa, kuitenkin asiakasta kunnioittavalla tavalla. Näen toivoa toivottoman tuntuisissakin tilanteissa. Niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Olen tiedonjanoinen ja päivitän tietämystäni jatkuvasti. Usein kysymällä oikeita kysymyksiä ja uteliaalla työotteella syntyy oivalluksia jotka vievät vastausten äärelle, jotka asiakkaassa itsessään on jo valmiina olemassa. Asiakkaiden tilanteet opettavat aina myös terapeuttia.

About my therapy sessions

Pyrin tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa. Ajattelen asiakkaan olevan oman tilanteensa paras asiantuntija. Yhdessä pyrimme jäsentämään, saamaan ymmärrystä ja löytämään ratkaisuja hankaluutta aiheuttaviin tilanteisiin, niihin liittyviin ajatuksiin ja niissä herääviin tunteisiin sekä haitallisiin toimintamalleihin. Yhteistyössä valitaan kognitiivisesta työkalupakista keinot, joilla lähteä viemään asioita eteenpäin ratkaisun suuntaan. Toisille sopivat kirjalliset välitehtävät, toiset saattavat hyötyä enemmän mielikuva- tai altistusharjoituksista. Terapian aluksi hahmotellaan konkreettiset tavoitteet, jolloin terapian etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan kaiken aikaa seurata. Terapia tähtää elämää helpottavaan muutokseen työskennellen itselle haitallisten toimintamallien, asenteen tai ajatusmallien kanssa. Siinä haluan olla sinua auttamassa.

Issues often worked with
Hurting yourself Self-destructive thoughts Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt aiemmin ensihoidossa. Näen terapeutin työssä yhteyden ensihoidon yllättäviin ja aluksi kaaottisenkin näköisiin tilanteisiin, jossa täytyy pysyä toimintakykyisenä, tehdä tilannearvio ja valita ensisijainen asia, mitä lähteä hoitamaan. Päihdetyötä olen tehnyt kymmenen vuoden ajan. Riippuvuuksien kanssa työskentely on opettanut paljon ihmisten erilaisuudesta ja yksilöllisyydestä samankaltaiselta näyttävässä tilanteessa. Lisäksi olen työskennellyt rikosseuraamusasiakkaiden kanssa, joiden pulmat rikollisesta ajattelusta, asenteesta ja roolista irtautumiseen ovat vaatineet omanlaistaan työskentelyä ja asennoitumista yhteistyösuhteen vaatiman luottamuksen löytymiseksi. Käsittämättömienkin tilanteiden takaa löytyy ihminen, kun jaksaa ja uskaltaa katsoa. Ihminen, joka on yrittänyt selviytyä niillä keinoilla, joita siihen mennessä on elämässä oppinut saadakseen hyväksyntää ja kuuluakseen joukkoon.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa.
Asiakkaani hakeutuvat palveluihin itse maksaen. En tarjoa tällä hetkellä KELA-terapiaa (koulutuksessa).

Additional information

Opiskelen tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa kognitiiviseksi psykoterapeutiksi (2020-2023).
Työn ohella olen syventänyt osaamistani lisäkoulutuksilla:
Skeematerapian koulutusohjelma 5 op (Mentores 2021)
Psykologian perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopisto 2019)
Kognitiivinen lyhytterapia 30 op (Integrum, 2016-2018)
Päihdetyön ammattitutkinto (Winnova 2016)

First session price

40.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Viikonloppuisin korotettu hinta 55,00 e