Home Page / Find Your Therapist / Riikka Vuoti

Riikka Vuoti

In education Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Oulu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Hei! Arvostan inhimillistä ajatusta: Ihmisenä ihmiselle. Uskon, että ongelmista huolimatta ihmisen on mahdollista selviytyä. Sovellan terapiatyössäni ja ylipäätään elämässäni ratkaisukeskeisyyttä, joka auttaa haastavista tilanteista eteenpäin. Terapiaan? Sinäkin?
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Terapeuttina kohtaan Sinut tässä ja nyt. Tavoitan, että minussa on empatiakykyä ja lempeyttä niin toisia ihmisiä kuin itseänikin kohtaan. Uskon, että terapian onnistumisen kannalta ratkaisevaa on terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. Tämä on tutkimustenkin mukaan tärkeintä. Pyrin tukemaan Sinun toimijuuttasi parhaani mukaan.

Terapeuttina olen avarakatseinen ja tilannetajuinen. Huumoria ja luovuutta unohtamatta. Pyrin tarkastelemaan asioita monitasoisesti sekä kääntämään näkökulmaa asioiden ihmettelyssä ja oivaltamisessa. Sisältäni kumpuaa arvostava ja vahva yhteys luontoon, mitä voin hyödyntää myös terapiatyössä.

Terapiantarve on tapaamistiheyden ja terapiaprosessin keston suhteen yksilöllistä. Joskus yksikin käynti voi olla riittävä ja toisinaan useamman vuoden työskentely. Luonnollisesti työskentelen luovasti näiden välillä, asiakkaan tarpeen mukaan ja myös etänä.

Tällainen terapeutti minä olen.

Yhdessä voimme pohtia Sinun askeleitasi eteenpäin.

About my therapy sessions

Voit tulla luokseni terapiaan pohtimaan juuri sitä tilannetta, jonka suhteen koet tarpeelliseksi päästä eteenpäin. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. Ajattelen, että terapeuttinen työskentely voi tarjota uusia näkökulmia ja niiden myötä edistymisaskeleita kenelle tahansa, olivat ongelmat sitten pieniä tai suuria. Terapiassa vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja ja edistetään mahdollisuuksia oivaltaa sekä harjoitella taitoja ja keinoja edetä kohti hyvää sekä toivottua elämää.

Istunto rakentuu sen mukaan ja sen näköiseksi, mitä sinä mukanasi tapaamiselle tuot. Terapia-aika on juuri sinulle ja teen parhaani, että sinulla olisi istunnolta lähtiessäsi sellainen olo, että tapaamiselle kannatti tulla. Toivon ja uskon, että myös sinä teet parhaasi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Vahva ja monipuolinen sosiaalialan työkokemukseni yli 15 vuoden ajalta mm. yksilö- ja ryhmätyöskentelystä lastensuojelussa, perhekodeissa, nuorisotyössä ja perhekuntoutuksessa eli ainutlaatuisten ihmisten kanssa on osaltaan viitoittanut tietäni opiskelemaan ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi. Valmistun Valviran hyväksymäksi psykoterapeutiksi joulukuussa 2022 Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin Lyhytterapiainstituutin yhteistyössä järjestämästä koulutuksesta. Olen vastaanottanut terapia-asiakkaita opiskelijana vuodesta 2019 asti. Tällä hetkellä vastaanotan asiakkaita terapiakeskus Kuuleva Oy:ssä. Työskentelyni tukena on oppilaitoksen tarjoama työnohjaus. Aiemmalta koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja perheinterventiokliinikko.

Client group

Olisitko Sinä?

Näen rikkautena ihmisten erilaisuuden, jota pyrin nöyryydellä ja kiitollisuudella kohtaamaan. Työskentelytapani on luova ja joustava, joten olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Olet sitten kouluikäinen lapsi tai hopealankaista hiuskruunua kantava seniori tai jotain siltä väliltä.

Rohkeasti ja lämpimästi tervetuloa!

Additional information

Yhteydenotot "varaa aika"-painikkeen kautta ohjautuvat terapiakeskus Kuulevan ajanvaraukseeni.

First session price

55.00

Regular session price

55.00

Pricing details

yksilöterapia 55e/45min
pari- ja perheterapia 90e/60min