Home Page / Find Your Therapist / Riikka Taipale

Riikka Taipale

In education Bachelor of Social Services, Cognitive behavior therapy (CBT)
Jyväskylä,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi ja minulla on pitkä kokemus ihmissuhdetyöstä asiakkaiden kanssa monenlaisissa vaativissa elämäntilanteissa. Vahvuuksiani ovat asioiden tarkastelu eri kulmista ja vaikeiden teemojen käsittely turvallisesti ja asiakkaan voimavarat huomioiden.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen, avoin ja suunnitelmallinen. Pitkä kokemus monenlaisesta ihmissuhdetyöstä vaativissa ja haasteellisissa elämäntilanteissa on opettanut minut tarjoamaan myötätuntoisen ja turvallisen ilmapiirin usein kipeiden asioiden tutkimiseen ja työstämiseen. Pysähtyminen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden äärelle sekä yhteinen suunnitelma ovat minulle tärkeitä. Vahvuuksiani on erilaisten näkökulmien tarjoaminen asiakkaan omien pohdintojen tueksi. Työotteeni on tutkiva, ihmettelevä ja kokonaisvaltaisesti mielen, tunteet, ajatukset ja kehon huomioiva. Tavoitteeni on asiakkaan kokemus, että hän on tullut kuulluksi omien ajatustensa kanssa.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Erityisesti ensimmäisellä kohtaamisella lähdemme aina liikkeelle asiakkaan eli sinun tavoitteestasi ja toiveestasi. Ensimmäisellä tapaamisella minulle on tärkeää laatia suunnitelma siitä, miten voin auttaa sinua tavoitteeseen pääsemiseksi. Tästä rakennamme yhteisen suunnitelman ja sovimme työskentelyn kestosta. Aikaa varatessa onkin hyvä sinun pohtia, kuinka pitkään työskentelyyn olet valmis itse sitoutumaan. Käyntimäärät ovat tyypillisesti 5–20 käyntiä, mutta voivat olla myös pidempiä. Alkuun lähdemme tutkimaan, ihmettelemään ja kokoamaan palapeliä siitä, mikä kaikki vaikuttaa asiakkaan nimeämään ongelmaan ja mihin siinä voimme vaikuttaa. Kognitiiviseen käyttäytymispsykoterapiaan kuuluvat erilaiset välineet, menetelmät ja kotitehtävät, joiden tavoitteena on auttaa sinua löytämään ratkaisuja eteenpäin. Menetelmät ja välineet valitaan aina asiakkaalle sopiviksi ja perustelen niiden käytön tarkoitusta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development
My professional background and knowledge

Minulla on laaja ja useamman vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä eri ikäisten kanssa vaativissa elämäntilanteissa. Olen toiminut eri tehtävissä erilaisessa asiakastyössä ja kehittämistyössä. Ilmiöt, kuten lähisuhdeväkivalta, haastavat vuorovaikutussuhteet läheisten kanssa, kuormittavat elämäntilanteet, syrjäytyminen ja äkilliset elämänkriisit ovat tulleet minulle tutuiksi. Taustakoulutukseltani olen sosionomi (AMK). Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi vuonna 2020. Tällä hetkellä opiskelen Tampereen yliopiston järjestämässä Kognitiivisen käyttäytymispsykoterapia- koulutuksessa. Erityisosaamiseni painottuu haastaviin ihmissuhteisiin, tunne-elämän käsittelyyn, lähisuhdeväkivaltaan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, joiden parissa olen suurimman osan työurastani viettänyt. Minulla on kokemusta traumaattisista kokemusten, itsetunnon ja itsevarmuuden; elämänkriisien, motivaatio-ongelmien, ahdistuneisuuden ja masennuksen hoitamisesta ja työstämisestä.

Client group

Työskentelen yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita lyhyestä tai pitkäaikaisesta yksilöpsykoterapiasta psykoterapiaopiskeluideni aikana. Olen työskennellyt erityisesti tunne-elämän ja vuorovaikutuksen haasteiden sekä ihmissuhdeongelmien parissa. Tällä hetkellä ammatillinen kiinnostukseni on suuntautunut myös ahdistuneisuuden, masennuksen, uupumuksen, traumaattisten kokemusten ja erilaisten pelkojen hoitamiseen.

First session price

55.00

Regular session price

55.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.