Home Page / Find Your Therapist / Riikka Okko-Holck

Riikka Okko-Holck

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Turku, Martti
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Vaikeassa elämäntilanteessa me kaikki saatamme tarvita ammattiapua. Terapeuttina haluan mahdollistaa turvallisen tilan, missä voimme yhdessä ymmärtää tilannetta uudella tavalla, sillä silloin muutos tulee mahdolliseksi. Tervetuloa, yksin tai yhdessä. (Kela-korvattavuus: perhe- ja paripsykoterapia)
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Ajattelen, että yhteys toiseen on hyvinvointimme perusta. Koska elämässä yhteydellä on inhimillinen taipumus katkeilla, on merkittävää, että opimme korjaamaan katkoksia. Koska voimat katkosten korjaamiseen vaihtelevat elämäntilanteen tai arjen kuormittuneisuuden mukaan, on korjaustöihin joskus viisasta pyytää terapeutilta tukea.

Terapeuttina minulle on tärkeää, että kaikki vastaanotollani kokevat tulevansa kuulluiksi ja kaikkien, toisistaan erilaisetkin kokemukset voivat tulla sanoitetuiksi. Olen siksi rauhallinen, salliva ja erilaisuutta kunnioittava ja annan asiakkaille tilaa, sekä puhua että kuunnella.

On mielestäni olennaista, että terapeuttina olen myös aktiivinen ja arvostavalla tavalla rehellinen. Siten voin parhaiten auttaa asiakkaitani näkemään jonkin heille itselleen tai suhteelleen haitallisen vuorovaikutuksen tavan, ja halutessaan tavoittelemaan siihen muutosta.

Terapiassa on kyse yhteistoiminnasta, joten olen kiinnostunut asiakkaitteni toiveista sekä palautteesta.

About my therapy sessions

Tapaamisilla keskustelemme sinulle/teille tärkeistä teemoista yhteisesti määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi. Terapeuttina huolehdin, että kaikkien perheenjäsenten ääni, ajatukset ja kokemukset tulevat kuulluiksi, ja että tila on turvallinen kaikille osallisille.

Voin joillain tapaamisilla ehdottaa mm. sukupuun piirtämistä tai erilaisten korttien tai muiden toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä. Niitä käytämme kuitenkin aina vain yhdessä sopien.

Perhe- ja paripsykoterapiaprosessit vaihtelevat usein kestoltaan. Tarvittava tapaamisten määrä on suhteessa käsiteltäviin teemoihin ja tavoitteeseen. On mahdollista, että jo muutamalla tapaamisella tilanne selkiytyy riittävästi, joskus tilanne vaatii enemmän aikaa ja vuorovaikutusta.

Tapaamisten kokoonpanot voivat myös vaihdella; välillä paikalla voi olla koko perhe, joskus esimerkiksi toinen vanhempi ja yksi lapsi. Pariterapiassakin tapaamiset erikseen ovat mahdollisia. Tarpeenmukaisesta kokoonpanosta sovimme yhdessä.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Burnout Processing my past Feeling bad Sexual problems To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Personal growth and development Low self-esteem Treatment of physical illness Challenging life situation Changing lifestyle Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä, 25 vuoden työkokemus lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä pariskuntien kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt aiemmin erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrialla sekä kunnan sosiaali- ja perhepalveluissa, perheneuvolassa.

Työssäni olen nähnyt, miten perheenjäsenen mielenterveyden pulmat koskettavat koko perhettä, jolloin myös perheenjäsenten tukeminen on tärkeää. Olen nähnyt myös, miten suuri merkitys perheenjäsenillä voimavarana on yksilön toipumisessa. Työssäni minulle ovat tutuksi tulleet myös erilaiset kasvatuksen ja vanhemmuuden kysymykset sekä esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutuspulmat, uskottomuuskriisit ja eroon liittyvät pohdinnat.

Client group

Työskentelen perheiden ja parien, mutta myös aikuisten yksilöasiakkaiden kanssa.

Kela-korvattavuus perhe- ja paripsykoterapiaan sekä vanhempainohjauskäynteihin.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

- Pariterapiatapaaminen 120.00 euroa/90min
- Pariterapiatapaaminen työparin kanssa 150 euroa/90min

- Perheterapiatapaaminen työparin kanssa 160.00 euroa/90min

- Yksilön keskustelutuki 80 euroa/60min (ei Kelakorvattava)

- Kelan palveluntuottajatekisterissä: paripsykoterapia ja perhepsykoterapia sekä vanhempain ohjauskäynnit nuorten psykoterapiaan liittyen