Home Page / Find Your Therapist / Riikka Korja

Riikka Korja

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Couples Families Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen aikuisten integratiivinen psykoterapeutti ja lapsen kehityksen erikoispsykologi. Lisäksi olen tunnekeskeisen pariterapian täydennyskoulutuksessa. Olen erikoistunut raskausajan ja vanhemmuuden erityiskysymyksiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Couple therapy
About me as a therapist

Olen terapeuttina empaattinen, osallistuva ja keskusteleva. Pyrin työskentelyssä jäsentämään asiakkaan tuomia teemoja ja kysymyksiä tutkivalla työotteella yhdessä asiakkaan kanssa. Luottamuksellinen terapiasuhde on mielestäni yksi tärkeimmistä tekijöistä terapiassa. Näen tärkeänä, että terapiassa edetään pitkälti asiakkaan itsensä asettamien tavoitteiden mukaisesti.

About my therapy sessions

Viitekehykseni on vahvasti integratiivinen. Yhdistän työssäni tieteelliseen näyttöön pohjautuvia välineitä ja ajattelutapoja useasta eri viitekehyksestä käsin. Koska asiakkaani ovat useimmiten vanhempia tai vanhemmiksi aikovia, liittyvät käsiteltävät teemat usein vanhemmaksi tulon vaiheisiin, vanhempana olemiseen liittyviin tunteisiin sekä lapsen kehitykseen. Vauvat voivat olla mukana terapiaistunnoissa. Vauvan ollessa mukana istunnoissa käytän jonkun verran toiminnallisia ja vuorovaikutteisia menetelmiä yhdessä vauvan ja vanhemman kanssa.

Issues often worked with
Challenges in parenting Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details