Home Page / Find Your Therapist / Riikka Huoman

Riikka Huoman

In education Nurse, Crisis and trauma
Videoyhteydellä koko Suomi,
Ilmajoki,
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen Oulun Yliopiston traumapsykoterapeuttikoulutettava (2020-2024). Tarjoan pidempikestoista työnohjauksen alaista traumaterapiaa, EMDR-terapiaa, lyhytterapiaa, yksittäisiä keskustelukäyntejä sekä arviokäyntejä (mm. ADHD/ADD, dissosiaatio-oireet). Tällä hetkellä teen vain etä/videovastaanottoja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen rauhallinen, läsnäoleva ja asiakkaan kokemuksia arvostava. Kaiken keskiössä näen olevan turvallisen ja tasavertaisen yhteistyösuhteen rakentamisen. Terapiakäynneillä työskentelen aktiivisesti kannustaen asiakasta tutkimaan yhdessä asioita erilaisista näkökulmista. Työssäni olen jämpti, luotettava ja oivaltava. Kannustan sekä tuen asiakkaitani avoimeen vuoropuheluun..

About my therapy sessions

Käyttämäni menetelmät räätälöityvät aina asiakkaan tarpeiden ja ongelmien mukaan ja ne perustuvat tutkittuun tietoon. Hyödynnän monipuolisesti kehollisia harjoituksia, mielikuva- ja läsnäoloharjoitteita ja haluan huomioida asiakkaan kokonaisuutena; ajatukset, tunteet ja kehon aistimukset. Mielestäni tärkeä tekijä mahdollistamassa asiakkaan toipumista on riittävä psykoedukaatio.

Traumaterapiassa kuljetaan asiakkaan tahdissa kolmivaiheisesti eteenpäin; ensin vakauttamisen sitten käsittelyvaiheen ja lopuksi tulevaan suuntautuvan vaiheen kautta. EMDR-terapiaa toteutan em. menetelmään kuuluvien vaiheiden mukaan asiakkaan yksilöllinen tahti huomioiden.

Issues often worked with
Changing lifestyle Personal growth and development Anger management Treatment of physical illness Hurting yourself Personality disorders Burnout Difficulty sleeping Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Minulla on reilun 10 vuoden kokemus yksilövastaanottotyöstä psykiatrisena sairaanhoitajana sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon puolelta. Olen työskennellyt myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon akuuttivastaanotto-osastolla, nuorisopsykiatrisella osastolla ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Olen hetken aikaa työskennellyt asuinkuntani kriisiryhmässä ja tähän liittyen olen käynyt Debriefing - koulutuksen. Olen tehnyt työssäni paljon neuropsykiatrisia alkuarviointeja aikuisille sekä trauma- ja dissosiaatio-oire kartoituksia.

Traumapsykoterapeuttikoulutettavana olen nyt syventämässä osaamistani erityisesti kompleksisesti traumatisoituneiden, dissosiaatio-oireista ja -häiriöistä sekä tunteiden säätelyn ongelmista kärsivien asiakkaiden hoitoon. Olen käynyt Roger Solomonin EMDR I - koulutuspäivät 2022 ja saan työnohjausta menetelmän käyttöön.

Additional information

Työskentelen omassa yrityksessä Huoman x2 Oy, ja työparinani työskentelee psykiatrian erikoislääkäri.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details